Locaties
Werken bij de Rechtspraak kan op verschillende locaties door heel Nederland.

Locaties

Werken bij de Rechtspraak kan op verschillende locaties door heel Nederland. Er zijn elf rechtbanken en vier gerechtshoven. Daarnaast zijn er twee rechterlijke colleges: het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep. In Den Haag is de Raad voor de rechtspraak gevestigd. 

Achter de schermen zorgen het Landelijke Dienstencentrum voor de Rechtspraak en IVO Rechtspraak voor de soepele uitvoering van onze taken. Het Studiecentrum Rechtspleging fungeert als ons eigen opleidingsinstituut, waar we voortdurend investeren in de ontwikkeling van onze professionals.