Collega's vertellen
Ontdek de verhalen van onze mensen.

Collega's vertellen

Waarom werken mensen graag bij de Rechtspraak? Wat vinden ze boeiend aan hun werk? En wat vinden ze van hun werkgever? Maak kennis met toekomstige collega’s en lees hun ervaringen.

Collega’s zitten lekker in hun vel, door Jacob

"Als P&O-adviseur denk ik samen met mijn team na over het welzijn en de ontwikkeling van collega’s, van beveiligers tot rechters. Want als medewerkers lekker in hun vel zitten, functioneert de Rechtspraak beter – en daar heeft de hele samenleving baat bij."

Een tijdige uitspraak, door Ahmed

"Ik kan iets betekenen voor de samenleving met werk dat ik interessant vind."

Een mooie kans om mezelf te ontwikkelen en te ontdekken wat ik wil

“Gedurende twee jaar krijg je de kans om twee verschillende rechtsgebieden te verkennen. Je doet werkbezoeken, je maakt kennis met relevante vakinhoud én je gaat aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling."

Iedereen heeft digitaal toegang tot de Rechtspraak, door Jim

"Als applicatieontwikkelaar bij de Rechtspraak zorg ik ervoor dat partijen die betrokken zijn bij een rechtszaak digitaal toegang krijgen tot relevante informatie. Advocaten, politie, bedrijven, maar ook burgers."

Een fijne werksfeer en werkverdeling, door Ralph

"Mijn taak als teamvoorzitter administratie strafrecht is het ondersteunen van mijn team en faciliteren waar nodig, zodat zij met plezier naar hun werk gaan en goed hun werk kunnen doen."

In een rechtszaak is iedereen gelijk, door Bas

"Ik ben altijd de eerste die een dossier opent, aan mij de taak om de zaak helder en zo compleet mogelijk te krijgen: wat zijn de feiten en omstandigheden? Welke standpunten hebben de partijen? En wat zegt de relevante wetgeving en rechtspraak?"

Informatie en privacy is beschermd, door Jeroen

"Als security & privacy architect creëer ik de kaders om de veiligheid en privacy van informatie, processen en betrokkenen te waarborgen. Zo zorg ik dat gegevens veilig en behoorlijk verwerkt worden. Digitaal én op papier."

Een neutrale beslissing, door Stephan

"Vanaf 2018 werk ik als gerechtsjurist. Ik werk in het strafrecht team dat zich bezighoudt met Mulder-zaken. Verkeersovertredingen dus. We behandelen met het team zo’n 4000 Mulder-zaken per jaar."

Iedereen kan altijd fijn aan de slag, door Sarah

"Als medewerker Personeelsbeheer ben ik samen met drie andere collega’s verantwoordelijk voor de personeelsadministratie. Zo voer ik alle administratieve en organisatorische taken uit rondom de werving & selectie van nieuwe medewerkers. Maar dat is eigenlijk een klein onderdeel van het werk."

Rechtbanken werken steeds meer digitaal, door Hieu

‘Als IT-trainee test automation engineer controleer ik de kwaliteit van de digitale systemen die mijn team voor de Rechtspraak ontwikkelt. Het testen van systemen gebeurt meer en meer geautomatiseerd, daar wil ik me verder in verdiepen. Wat ik leer in mijn IT-traineeship pas ik meteen toe. Daarbij kan ik rekenen op de collega’s in mijn team, inclusief mijn eigen buddy.’

Alle systemen sluiten op elkaar aan, door Freek

"Als solution architect creëer ik een solution architecture design, waarmee ontwerpers aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld om zaakstukken digitaal toegankelijk te maken voor alle betrokkenen bij een rechtszaak. Bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, politie, deurwaarders, advocaten, IND, COA, noem maar op."

Alle aspecten in een zaak tellen mee in de overweging, door Sebastiaan

Als advocaat word je geacht vanuit de belangen van één partij te kijken, maar ik raakte steeds meer geïnteresseerd in: hoe zit het nou in het midden?

Rechtspraak-systemen die doen wat gebruikers verwachten, door Monique

‘Ik ben functioneel beheerder, maar ik doe ook een stage als tester. Daarbij controleer ik of het systeem dat we voor alle gerechten ontwikkelen naar verwachting werkt, erg interessant. De ambitie en opleiding om tester te worden heb ik al, nu nog de ervaring. Bij IVO Rechtspraak krijg ik de ruimte om me te ontwikkelen zoals ik wil.’

Data worden toegankelijk voor rechtbanken, door Milou

‘Als IT-trainee business intelligence bij de Rechtspraak zet ik data om in waardevolle visuele informatie. Zo heb ik meegewerkt aan een dashboard voor juridisch medewerkers en rechters van alle rechtbanken. Ik leer snel en veel, met hulp van mijn collega’s en training en opleiding. De Rechtspraak is een fijne organisatie om voor te werken. Het gaat er om mensen, je wordt gewaardeerd.’

Functionaliteit die het rechtsproces makkelijker maakt, door Jirad

‘Ik werk aan een applicatie waarmee rechtbanken toezicht houden op de verloop van faillissementen en schuldsaneringen. De gebruikers zijn rechtbankmedewerkers, curatoren en bewindvoerders. Als ontwerper vertaal ik hun wensen naar functionaliteit. Hoe beter zij hun werk kunnen doen door digitalisering, hoe minder stressvol het verloop van faillissementen en schuldsaneringen voor burgers en bedrijven is. Met ons systeem maken we het rechtsproces sneller, eenvoudiger en betrouwbaarder.’

Een soepel lopend strafrechtsysteem, door Emerence

‘Mijn team ontwikkelt het toekomstige strafrechtsysteem. Dat helpt het strafrechtproces straks sneller te verlopen en maakt het digitaal toegankelijker. Als trainee test automation engineer ben ik al meteen onderdeel van een vast team. Het is veel leren en samen ontdekken. Spannend, uitdagend én betekenisvol.’

Systemen waar de Rechtspraak op kan vertrouwen, door Eric

‘Als testconsultant/testcoördinator doe ik de kwaliteitscontrole van systemen die iedereen bij de Rechtspraak gebruikt. Denk aan applicaties voor digitaal samenwerken, het schrijven van vonnissen of de toegang tot gebouwen. Die moeten goed werken, daar zorg ik voor. Dat is uitdagend en erg leuk.’

Ik werd meteen heel enthousiast van het idee om werken en leren te combineren

"Het traineeprogramma zag ik als een mogelijkheid om breed in de praktijk te kijken en te ontdekken hoe het echt gaat binnen de Rechtspraak.”

‘Data als basis voor goede gesprekken met curatoren en bewindvoerders’

‘Een hoger serviceniveau voor professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren’

‘Een mijlpaal dat alle gegevens goed worden overgenomen’

‘Belangrijk dat techniek en primair proces elkaar begrijpen’

‘Het beeld van een stoffige papieren organisatie gooien we nu in rap tempo van ons af’

‘Hoe meer we digitaal werken, hoe alerter we moeten zijn’

‘Volop ruimte om je te ontwikkelen en je verantwoordelijkheid te nemen’

‘Ons doel is dat jij zorgeloos je werk kunt doen’

“IVO Rechtspraak is een warme organisatie om in te starten”

Deze grote IT-projecten hebben echt invloed op de maatschappij

“IVO is top, zeker als je wilt leren en groeien!”

“Bij IVO ben je echt trainee”

“Ik leer elke dag wel iets nieuws”

“IVO is een unieke organisatie met unieke kansen”

Werken als IT’er bij de overheid: “Veel leren en experimenteren!”

Eenduidige uitspraken opstellen met Schrijfhulp

Praktijkervaring op doen met clouddiensten

Moderne en toekomstgerichte bedrijfsvoering

Begrijpelijk en mensgericht communiceren met rechtzoekenden

Charlotte over het Traineeship bij IVO Rechtspraak

Maria over haar traineeship bij IVO Rechtspraak

“Iedere container moet goed werken, in welke cloud die ook zit”

“Met rest API’s op OpenShift wordt DevOps werken makkelijker”

“Maximaal geautomatiseerd testen zorgt voor tevreden klanten”

“Geautomatiseerd testen gaat veel tijd opleveren”

“Honderden automatische testen per dag”

Applicatieontwikkelaars bouwen digitale postkamer voor Nederlandse rechtbanken

“Met prototyping ontstaat een oplossing vanzelf”

“Door automation kunnen we dingen veel sneller doen”

“Video’s als bewijsmateriaal in digitale dossiers”

“Snel pipelines optuigen met Azure Devops”

Wij testen een nieuwe release in een paar uurtjes

“Met Splunk werken we datagedreven”

“Ons team legt nú het fundament voor de toekomst van de digitale rechtspraak”

“Er zijn meer dingen in het leven”

Data bieden de Rechtspraak waardevolle inzichten voor veilige, beschikbare en gebruiksvriendelijke systemen

Data worden steeds belangrijker voor de digitale transformatie van de Rechtspraak

Professionals werken aan de digitalisering van de rechtspraak

Bij IVO Rechtspraak komen het recht en de IT-wereld samen

Haal je hart op als IT’er

Digitaal werkdossier zorgt voor online synergie bij de Rechtspraak

Toegankelijkheid van de Rechtspraak: een grote drijfveer om te digitaliseren

Rechtspraak raakt iedereen. Juist dát maakt jouw werk zo belangrijk

Voordelen van werken bij IVO

Féline over werken bij IVO: ‘Geen dag is hier hetzelfde’

‘Er is hier veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling’