Toegankelijkheid

De Rechtspraak streeft ernaar dat iedereen de informatie en digitale services kan vinden, gebruiken en bekijken. Bij het beheer en de doorontwikkeling van de website besteedt de Rechtspraak veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is bijgewerkt op 1 februari 2021.

De Rechtspraak wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van het World Wide Web Consortium (W3C) op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor https://www.werkenbijderechtspraak.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Gecertificeerde toegankelijkheidsexperts: Twee van onze webmasters hebben een training over toegankelijkheid gevolgd en behaald

Toegankelijkheidsstandaarden

De Rechtspraak werkt toe naar een website die voldoet aan de internationale toegankelijkheidsstandaarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1, niveau AA en de ISO/IEC 45500 voor ontwerp, bouw en beheer van websites. Werkenbijderechtspraak.nl voldoet voor het grootste deel aan de standaarden.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen waardoor de site niet geheel aan de digitale toegankelijkheid voldoet:

  • Video’s voldoen op dit moment (februari 2021) nog niet volledig aan de webrichtlijnen. Er is wel voorzien in ondertiteling maar de toetsenbord bediening voldoet nog niet helemaal.
  • Sommige pdf-bestanden voldoen op dit moment nog niet aan de webrichtlijnen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn. We zijn druk bezig met het toegankelijk maken van pdf’s. Daarmee hopen wij dat binnen een jaar nieuwe en huidige pdf’s goed zullen zijn.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Een toegankelijke website is voor iedereen goed te gebruiken. Heeft u, ondanks de genomen maatregelen, problemen met het bekijken of bedienen van deze website? Laat het ons weten. Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een reactie.

Bekijk onze contactgegevens