Privacy

De Rechtspraak hecht grote waarde aan je privacy. Je persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid,  conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Je gegevens gebruikt de Rechtspraak uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij de Rechtspraak daartoe op grond van de wet verplicht is.

Jouw sollicitatiegegevens worden vier weken na afronding van het sollicitatieproces uit onze administratie verwijderd. Je kunt ons toestemming geven jouw sollicitatiegegevens een jaar in portefeuille te houden met het doel je te kunnen benaderen voor andere functies. Na een jaar sturen wij een e-mail met de vraag of wij jouw sollicitatiegegevens langer mogen bewaren. Is het antwoord daarop nee of ontvangen wij geen antwoord, dan worden de gegevens gewist zodat ze niet langer naar een persoon te herleiden zijn. Je kunt jouw toestemming ook altijd tussentijds intrekken. Wij verwijderen jouw gegevens dan binnen vier weken.

Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht afkomst, culturele voorkeuren of geloofsovertuiging wordt uitgenodigd te reageren. Wij registreren geen gegevens over jouw afkomst, culturele voorkeuren of geloofsovertuiging.

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat deze gegevens worden verwerkt door de Rechtspraak en worden opgenomen in onze administratie.

Welke gegevens verwerken wij?

Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerkt de Rechtspraak voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, cv, motivatie en wanneer van toepassing je Van Werk Naar Werk status. Voor het instellen van een Jobalert verwerkt de Rechtspraak  jouw e-mailadres, jouw zoekcriteria en de gekozen frequentie om de Jobalert te ontvangen.

Gegevens wijzigen of verwijderen

Je kan op elk moment jouw gegevens laten verwijderen of aanpassen via een aanvraag aan de afdeling HRM / P&O van het gerecht of de dienst waar je solliciteerde. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Rechtspraak en jouw rechten wordt verwezen naar de algemene privacyverklaring van de Rechtspraak.

Privacyverklaring LSR-selectieprocedure rechters

In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe LSR omgaat met jouw persoonsgegevens tijdens de selectieprocedure voor rechters. Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht en vereist grote aandacht.

Privacyverklaring Traineeprogramma Rechtspraak

In deze privacyverklaring lees je hoe de Rechtspraak jouw persoonsgegevens behandelt tijdens de sollicitatie- en selectieprocedure van het Traineeprogramma Rechtspraak.