De Rechtspraak als werkgever
De Rechtspraak is een unieke werkgever, en niet alleen vanwege de impact van ons werk op de maatschappij.

De Rechtspraak werkt voor iedereen...

Iedere Nederlander krijgt gemiddeld één keer in zijn of haar leven te maken met de Rechtspraak. Jij ook, dus. Misschien begin jezelf een rechtszaak of ben je als slachtoffer, gedaagde, getuige of deskundige betrokken.

...en dus ook voor jou als medewerker

Het maakt ons niet uit waar je in gelooft, waar je vandaan komt en van wie je houdt. Wij willen een werkgever zijn waar je je thuis voelt. Waar je met plezier werkt en waar je je volop kunt ontwikkelen.

Vind jouw nieuwe baan

Zo is de Rechtspraak opgebouwd

Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Wie het niet eens is met een uitspraak van de rechtbank, kan in hoger beroep bij een gerechtshof. In grote lijnen lijkt de procedure bij het gerechtshof op die bij de rechtbank.

Gerechten en landelijke diensten

Er zijn elf rechtbanken en vier gerechtshoven in Nederland. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt zaken in hoger beroep over de Mededingingswet, Postwet, Warenwet, Telecommunicatiewet en financiële toezichtwetgeving. Het CBb doet ook tuchtrechtspraak voor accountants en hoger beroep over de Meststoffenwet. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt in hoger beroep over zaken over studiefinanciering, sociale zekerheidsrecht of ambtenarenrecht.

De Raad voor de rechtspraak is belast met:

  • de voorbereiding van de begroting voor de Raad en de gerechten gezamenlijk.
  • de toekenning van budgetten ten laste van de rijksbegroting aan de gerechten.
  • de ondersteuning van en toezicht op de bedrijfsvoering bij de gerechten.
  • het toezicht op de uitvoering van de begroting door de gerechten.
  • landelijke activiteiten op het gebied van werving, selectie, aanstelling, benoeming en opleiding van het personeel bij de gerechten.

De uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken van alle instanties van de Rechtspraak zijn ondergebracht in het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR). De ICT wordt verzorgd door IVO Rechtspraak.

Het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) is het eigen opleidingsinstituut van de Rechterlijke Organisatie (RO). Samen met het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak geeft het SSR inhoud aan het opleidingsprogramma en het scholingsaanbod van de RO.

Deze drie instanties bevinden zich in Utrecht. De Raad voor de rechtspraak is gevestigd in Den Haag.

Alle locaties