Werken bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de hoogste bestuursrechter in Nederland op het gebied van het sociaal-economisch bestuursrecht. Dat betekent dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven actief is op gebieden waar iedere inwoner van Nederland mee in aanraking komt. Voorbeelden van onderwerpen waarover het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraken doet zijn:

  • Mededinging, bijvoorbeeld geschillen over verboden prijsafspraken tussen ondernemingen
  • Sociaal-economisch gezondheidsrecht, bijvoorbeeld geschillen over tarieven voor tandartsen, psychiaters, medisch specialisten
  • Landbouw, bijvoorbeeld geschillen over landbouwsubsidies
  • Financieel toezicht, bijvoorbeeld geschillen over een boete opgelegd aan een financiĆ«le instelling of over een uitkering uit het depositogarantiestelsel
  • Telecommunicatie, bijvoorbeeld geschillen over SPAM, kabeltelevisie
  • Vervoer, bijvoorbeeld geschillen over concessies voor openbaar personenvervoer per trein, bus/tram of boot
  • Tuchtrechtspraak voor (register)accountants.


In veel geschillen komt Europees recht aan de orde. De uitleg van Europeesrechtelijke regels, eventueel na het stellen van prejudiciƫle vragen aan het Hof van Justitie, is een belangrijk onderdeel van de taak van het College.

In veel gevallen oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven als eerste en hoogste bestuursrechter, in een aantal gevallen oordeelt het College in Hoger beroep.