Rechtbank Overijssel

De rechtbank Overijssel staat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak. Daarbij staat de klant, de rechtzoekende, centraal. Bij onze rechtbank werken ruim vierhonderd professionals, verdeeld over de hoofdlocaties in Almelo en Zwolle en de kantonlocatie in Enschede. De Rechtbank Overijssel is organisatorisch verdeeld in vijf (integrale) teams – kanton/handel, bestuursrecht, familie&jeugd, strafrecht en toezicht -inclusief bijbehorende administraties en een ondersteunende afdeling Bedrijfsvoering. De afdelingen worden aangestuurd door het gerechtsbestuur.

Vertrouwd, vooruitstrevend, klantgericht

De rechtbank Overijssel staat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak. Daarbij staat de klant, de rechtzoekende, centraal. Bij onze rechtbank werken ruim vierhonderd professionals, verdeeld over de hoofdlocaties in Almelo en Zwolle en de kantonlocatie in Enschede. De Rechtbank Overijssel is organisatorisch verdeeld in vijf (integrale) teams – kanton/handel, bestuursrecht, familie&jeugd, strafrecht en toezicht -inclusief bijbehorende administraties en een ondersteunende afdeling Bedrijfsvoering. De afdelingen worden aangestuurd door het gerechtsbestuur.

Naast de kernwaarden rechtvaardig, onpartijdig, integer en deskundig is de rechtbank Overijssel vertrouwd, vooruitstrevend, klantgericht en is het er prettig werken. We zijn een goede werkgever, die medewerkers stimuleert om zich te ontwikkelen en door te groeien. We streven naar een personeelsbestand dat een goede afspiegeling is van de samenleving.

Vacatures

Voor vacatures bij de rechtbank Overijssel geldt: wanneer we een functie tegelijk intern en extern openstellen, dan heeft een interne kandidaat bij gelijke geschiktheid voorrang boven een externe kandidaat.

Stages en afstuderen

Rechtbank Overijssel kan ieder jaar een beperkt aantal studenten (mbo tot universitair) een stageplaats of afstudeeropdracht aanbieden. Tweemaal per jaar (in april en oktober) inventariseert de rechtbank Overijssel welke stageplaatsen beschikbaar zijn in de stageperiodes welke aanvangen in januari, februari en september daaropvolgend. De stagevacatures worden gepubliceerd op de website werkenbijderechtspraak.nl