Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch wil met modern vakmanschap bijdragen aan tijdige, deskundige en toegankelijke appelrechtspraak. Ons werkgebied strekt zich uit over de 3 zuidelijke provincies. Jaarlijks behandelt het hof zo’n 10.000 zaken in hoger beroep: belastingzaken, familiezaken, handelszaken en strafzaken. Het gerechtshof is gehuisvest in het Paleis van Justitie, gelegen achter het centraal station van ‘s-Hertogenbosch en op loopafstand van het centrum van de stad.

De organisatie

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch wordt geleid door een 3-koppig bestuur en bestaat uit 6 teams:

  • 2 teams strafrecht
  • 1 team handelsrecht
  • 1 team familie- en jeugdrecht
  • 1 team belastingrecht
  • 1 team bedrijfsvoering en bestuursondersteuning (BBO)

Bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch werken ongeveer 300 medewerkers. Dit zijn raadsheren, juridische en administratieve medewerkers en medewerkers in bedrijfsvoeringsfuncties.

Onze medewerkers

Medewerkers máken het gerechtshof. Hun kwaliteiten en competenties zijn belangrijk voor het bereiken van onze doelen. Daarom geeft het gerechtshof ruim baan aan de professional. We stimuleren kwaliteit en investeren in opleiding en (persoonlijk) leiderschap. We voeren onze werkzaamheden uit in nauwe onderlinge samenwerking en op hoog niveau. We zijn ons bewust van onze onafhankelijke rol in de rechtsstaat. En tegelijkertijd hebben we oog voor wat er leeft in de samenleving.