Raad voor de Rechtspraak

De Raad is het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de elf rechtbanken, de vier gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten.

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Waar mensen samen leven ontstaan conflicten. 2500 rechters en 7500 medewerkers zetten zich elke dag in om die conflicten te beslechten en misdrijven te bestraffen. Samen maken zij het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Wie deze uitdaging aandurft, vindt in de Rechtspraak een professionele en betrouwbare werkgever.

Een bijzondere positie

De Raad voor de rechtspraak maakt deel uit van de rechterlijke macht, maar valt niet onder het gezag van de minister van Rechtsbescherming of enig ander overheidsorgaan. Dat komt voort uit het principe dat de Rechtspraak onafhankelijk en zelfstandig moet zijn. Dat principe geldt niet alleen voor de Raad, maar voor de hele organisatie van de Rechtspraak.

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

De algemene taak van de Raad is te bevorderen dat de gerechten hun werk – rechtspreken – goed kunnen doen. De wettelijke taken van de Raad zijn daarvan afgeleid. De Raad voor de rechtspraak spreekt zelf geen recht, maar zorgt ervoor dat er recht kan worden gesproken. De raad behartigt de belangen van de gerechten bij politiek en bestuur, in het bijzonder bij de minister van Rechtsbescherming. De Raad bevordert de kwaliteit van rechtspreken, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering van de gerechten.

Meer over de Raad voor de rechtspraak

Bureau Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak wordt ondersteund door het Bureau. De activiteiten van het Bureau van de Raad concentreren zich op de uitvoering van de wettelijke taken van de Raad, de daarvoor noodzakelijke taken en enkele rechtstreeks hieraan gelieerde taken. Het Bureau richt zich op strategie en beleid en op regie op de uitvoering van beleid. Uitvoering van beleid als zodanig is alleen dan aan de orde als de uitvoering de dagelijkse supervisie van de Raad vereist, zoals het geval is bij begrotingsprocessen en persvoorlichting.

Het Bureau bestaat, naast de directie en het Bureau BVA, uit 7 afdelingen, te weten: afdeling Strategie, afdeling Financiën, afdeling Communicatie, afdeling HRM & organisatieontwikkeling, afdeling Bestuursondersteuning, afdeling CIO-Office en afdeling Bedrijfsbureau.