Werken bij de Raad voor de rechtspraak

De Raad is het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de elf rechtbanken, de vier gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten.

Raad voor de rechtspraak

Werken bij de Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak wordt ondersteund door het Bureau. De activiteiten van het Bureau van de Raad concentreren zich op de uitvoering van de wettelijke taken van de Raad, de daarvoor noodzakelijke taken en enkele rechtstreeks hieraan gelieerde taken. Het Bureau richt zich op strategie en beleid en op regie op de uitvoering van beleid.  

Het Bureau bestaat uit zeven afdelingen: 

  • Strategie
  • Financiën
  • Communicatie
  • HRM & organisatieontwikkeling
  • Bestuursondersteuning
  • CIO-Office
  • Bedrijfsbureau

Waar wij voor staan

De algemene taak van de Raad is te bevorderen dat de gerechten hun werk – rechtspreken – goed kunnen doen. De wettelijke taken van de Raad zijn daarvan afgeleid. De Raad voor de rechtspraak spreekt zelf geen recht, maar zorgt ervoor dat er recht kan worden gesproken. De raad behartigt de belangen van de gerechten bij politiek en bestuur, in het bijzonder bij de minister van Rechtsbescherming. De Raad bevordert de kwaliteit van rechtspreken, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering van de gerechten.

Werken bij de Raad voor de rechtspraak?

Bekijk alle vacatures

Op de hoogte blijven van nieuwe vacatures?

Meld je aan voor de vacature-alert

Blijf met ons verbonden 

Blijf met ons verbonden op social media

Benieuwd naar onze vacatures?