Rechters en senior rechters – alle rechtsgebieden

Rechtbank Rotterdam is een van de grootste rechtbanken van Nederland. Op de locaties in Rotterdam en Dordrecht behandelen 200 rechters jaarlijks 185.000 rechtszaken. Zij worden daarbij ondersteund door 850 juridisch medewerkers, bodes en medewerkers administratie en bedrijfsvoering. Naast de rechtsgebieden bestuursrecht, strafrecht, familie- en jeugdrecht, handel, insolventie en kanton heeft de rechtbank een aantal specialismen. Als één van de vier concentratierechtbanken behandelt de rechtbank grote landelijke terrorisme-, cybercrime- en andere strafzaken. Rotterdam beschikt over een extra beveiligde zittingszaal. Als logistiek knooppunt van wereldformaat is Rotterdam een centrum voor internationale handel. Dordrecht is gelegen aan het drukst bevaren waterknooppunt van Europa. Rechtbank Rotterdam ontwikkelde de maritieme kamer, die als enige in Nederland zaken behandelt over scheepvaart, de haven en vervoer over water. Rechtbank Rotterdam oordeelt als de enige rechtbank in Nederland in geschillen over delen van het economisch bestuursrecht (besluiten van de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Nederlandsche Bank).

Innovatie

Kenmerkend voor rechtbank Rotterdam is dat ideeën voor vernieuwende projecten de ruimte krijgen. Zo kwamen succesvolle pilots als Combi-zittingen huiselijk geweld, de Rotterdamse regelrechter, de Schuldenrechter en Wijkrechtspraak tot stand. De rode draad: de burger staat centraal in toegankelijke, oplossingsgerichte rechtspraak.

Roulatiebeleid

Rechtbank Rotterdam hanteert een roulatiebeleid voor rechters. Dit beleid biedt de mogelijkheid om binnen verschillende rechtsgebieden en op verschillende locaties te werken. Het bevordert de professionele ontwikkeling van de rechter en zorgt voor een flexibele organisatie. De locatie waar je zult werken, wordt in overleg vastgesteld. Je werkt in teamverband met andere rechters en juridisch- en administratief medewerkers.

Rechtbank Rotterdam is er voor iedereen en dat zien we graag terug in de samenstelling van onze organisatie.

De rechtbank Rotterdam is voor alle rechtsgebieden op zoek naar

RECHTERS EN SENIOR RECHTERS voor Alle rechtsgebieden

Belangstelling

Indien u belangstelling heeft voor een overstap naar de rechtbank Rotterdam kunt u uw schriftelijke reactie met uw Curriculum Vitae richten aan de president van de rechtbank Rotterdam, mevrouw mevrouw mr. J. Mendlik, via VacaturesRechtbankRotterdam@rechtspraak.nl

Voor meer informatie over de procedure en de rechtbank Rotterdam kunt u contact opnemen met de president, mevrouw mr. J. Mendlik, tel. 088 362 62 61 (management assistente).