Rechtbank Noord-Holland zoekt ervaren straf- en bestuursrechters

Rechtbank Noord-Holland zoekt ervaren rechters voor de teams Strafrecht en Bestuursrecht. Dit betekent dat we op zoek zijn naar kandidaten die reeds enige jaren als rechter werkzaam zijn. Rechtbank Noord-Holland hanteert een roulatiebeleid voor rechters. Onze kantoorlocaties zijn Haarlem, Alkmaar en, alleen voor kantonzaken, Zaandam.

Rechtbank Noord-Holland

Bij de rechtbank Noord-Holland werken in totaal ongeveer 750 mensen, waarvan ongeveer 150 rechters. Onze sectie strafrecht bestaat uit drie teams: een zittingsteam in Alkmaar en twee teams in Haarlem: een zittingsteam en het kabinet RC. Onze sectie bestuursrecht bestaat uit één team dat zowel bestuursrecht algemeen als vreemdelingenzaken behandelt. De rechtbank Noord-Holland kent een platte organisatiestructuur (zonder afdelingsvoorzitters) en er zijn korte lijnen tussen bestuur, leidinggevenden en medewerkers. De dagelijkse werksfeer is informeel en collega’s weten elkaar te vinden, ook digitaal en over de locaties heen.

Rechtbank Noord-Holland werkt actief aan een omgeving waarin alle collega’s zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Meer weten over de rechtbank Noord-Holland? Kijk op rechtspraak.nl. 


Belangstelling?

Wil je eerst een oriënterend gesprek? Neem dan contact op met mr. drs. J.W. (Jan) Moors, bestuurslid van de rechtbank Noord-Holland: telefoon 06 21 34 56 29 of via e-mail: bestuursbureau.rb-nho@rechtspraak.nl

 

Bijzonderheden

Een detachering behoort wat ons betreft ook tot de mogelijkheden. Hierbij denken wij aan een detacheringsperiode van minimaal 12 maanden.

 

Procedure

Heb je interesse? Dan ontvangen we graag je schriftelijke motivatie en C.V. Deze kun je sturen naar:  j.moors@rechtspraak.nl

We starten de procedure met een oriënterend gesprek met de president of een ander lid van het gerechtsbestuur. Als dit gesprek positief verloopt volgt een gesprek met een benoemingsadviescommissie (BAC).