Volg de opleiding tot rechter van twee jaar

Heb je meer dan 6 jaar juridische werkervaring, waarvan minsten 2 jaar buiten de Rechtspraak, heb je een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect en heb je een Nederlandse nationaliteit? Dan kom jij in aanmerking voor een kortere opleiding tot rechter. Deze duurt ongeveer 2 jaar.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Als je de selectieprocedure met succes hebt afgerond, begin je als rechter in opleiding (RIO) met een opleidingstraject bij één van de gerechten en bij SSR, het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het OM. De inhoud en duur van de opleiding hangt af van je werkervaring, je eigen leerbehoefte en de behoefte van het gerecht. Hieronder hebben we kort uiteengezet wat de opleiding inhoudt.

Voor meer informatie over de opleiding kun je een kijkje nemen op de site van SSR. Daar vind je de opleidingsgids voor RIO’s.

1
week

Startweek

Tijdens de startweek maak je kennis met de organisatie. Je leert onze corporate identiteit kennen en start met het opbouwen van je netwerk. Daarnaast inventariseren we je kennis, talent en leerbehoeften om vervolgens te starten met het opstellen van jouw persoonlijke opleidingsplan (POP). 

1 t/m 3
maanden

Voorfase

Ervaren rechters en onervaren rechters in opleiding komen bij elkaar in een stimulerende omgeving. Hier ontdek je jouw eigen leerstijl en werk je aan een persoonlijk opleidingsplan. Een deel hiervan doe je in het leerwerkteam en een deel bij jouw gerecht. In dit plan staat onder andere welke leerwerkomgeving jij nodig hebt, wat je nog moet leren, welke stages je moet lopen en welke leeractiviteiten je gaat volgen.

Zelfevaluatie

Tijdens je zelfevaluatie beantwoord je de belangrijkste vraag: past dit vak bij mij?

6 t/m 24
maanden

Opleiding - omgeving 1

Tijdens je eerste leerwerkomgeving ga je aan de slag binnen je eigen gerecht, per rechtsgebied of thema. Hierin staat werken en leren op een werkplek centraal. Je houdt je bezig met vakinhoudelijke leeractiviteiten en loopt stages van 1 week tot maximaal 6 maanden. Stages loop je bij een appèlinstantie en een korte stage bij een internationaal instituut of gerecht in het buitenland. Strafrecht-rio’s lopen een lange OM-stage.

Daarnaast kom je gemiddeld 1 dag per week samen in leerwerkteams om ervaringen en kennis uit te wisselen. Elke drie maanden heb je een evaluatiegesprek.

Eerste beoordeling + certificaat

De eerste beoordeling vindt plaats in de eerste leerwerkomgeving en altijd aan het einde van de opleiding. Je wordt beoordeeld op basis van het je toetsuitslagen, conceptvonnissen, leerwerkteamopdracht, feedbackverslagen, intervisieverslagen, et cetera.

6 t/m 24
maanden

Opleiding - omgeving 2

Tijdens je tweede leerwerkomgeving ga wederom je aan de slag binnen je eigen gerecht om conceptuitspraken te schrijven, zittingen bij te wonen en verder uit te zoeken welke competenties jij verder moet ontwikkelen. Daarnaast ga je in een leerwerkomgeving werken aan jezelf.  Tijdens je kernopleiding leer je een lerende professional te worden middels een Werkopdracht Maatschappelijke Oriëntatie. Je loopt uiteindelijk minimaal drie stages: een maatschappelijke stage, een stage bij een appèlinstantie en een korte stage bij een internationaal instituut of gerecht in het buitenland. Strafrecht-rio’s lopen een lange OM-stage.

maximaal
6
maanden

Opleiding - omgeving 3 (optioneel)

Het is mogelijk om een derde leerwerkomgeving te starten als jouw opleiding langer dan 2 jaar en 3 maanden duurt.

Laatste beoordeling + certificaat

Als je alle modules van de opleiding met goed gevolg hebt afgelegd, vindt de eindbeoordeling plaats op basis van de competenties die een beginnend rechter moet hebben. Is deze positief, dan word je op verzoek van de Rechtbank waar je gaat werken, door de Koning tot rechter benoemd. Na afronding van de opleiding blijf je in principe tenminste vier jaar werken voor het gerecht waar je bent opgeleid.

Wat verdien je tijdens de opleiding?

Gedurende de opleiding word je aangesteld als rechter-plaatsvervanger. Je wordt als zodanig beëdigd en doet onder begeleiding dan wel zelfstandig rechterlijk werk. Tijdens de opleiding verdien je een salaris dat kan variëren van minimaal € 3.164,76 tot maximaal € 4.931,43 bruto per maand. Het exacte bedrag hangt af van je ervaring en het opleidingsjaar waarin je je bevindt.

Benieuwd naar hoe andere rechters en raadsheren de opleiding hebben ervaren?

Plan een gesprek in met een van onze rechters of rechters (in opleiding) om jouw specifieke vragen te stellen over de opleiding of het rechterschap.

Hoe ziet de selectie er uit?

De selectieprocedure is erop gericht kandidaten te selecteren van wie wordt verwacht dat zij beschikken over de voor het rechterschap benodigde competenties c.q. dat zij beschikken over het leervermogen, instelling en persoonlijke eigenschappen op grond waarvan mag worden verwacht dat de opleiding met succes zal worden afgerond. 

De selectieprocedure kent verschillende elementen die we behandelen.

Solliciteren kan op 4 momenten per jaar

Een functie als rechter begint met een opleiding zijn. Er zijn vier momenten per jaar waarop je kunt solliciteren. Hieronder zie je de momenten van 2024.

Solliciteer tussen 18-12-2023 t/m 14-01-2024
Opleiding start op 01-07-2024
Solliciteer tussen 18-03-2024 t/m 14-05-2024
Opleiding start op 01-10-2024
Solliciteer tussen 01-07-2024 t/m 28-07-2024
Opleiding start op 01-01-2025
Solliciteer tussen 01-09-2024 t/m 29-09-2024
Opleiding start op 01-04-2025

Is solliciteren nog een te grote stap? Overweeg de functie plaatsvervanger.

Als je met enige regelmaat wilt werken als rechter, dan kun je rechter-plaatsvervanger worden. Daarvoor moet je minimaal zes jaar relevante juridische ervaring hebben, waarvan minstens twee jaar buiten de rechterlijke organisatie. Daarnaast moet je beschikken over aantoonbare maatschappelijke ervaring. 

Bereid je voor op je sollicitatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om je voor te bereiden op de sollicitatie naar een opleiding tot rechter of raadsheer. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met een rechter, oefenen voor de analytische test of het bezoeken van een zitting. Bekijk alle mogelijkheden.

Benieuwd naar de vacatures voor rechters?

Plan een kop koffie met ons in en maak kennis met IVO Rechtspraak.

Samenstelling LSR

Bekijk de samenstelling van de landelijke selectiecommissie (LSR).

Meld je aan voor de vacature-alert

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures? Meld je dan aan voor de vacature-alert.