Benieuwd naar de vacatures?

Plan een kop koffie met ons in en maak kennis met IVO Rechtspraak.

Word rechter- of raadsheer-plaatsvervanger

Wil je waardevolle ervaring opdoen als rechter of raadsheer? Kies er dan voor om met enige regelmaat te werken als rechter of raadsheer.

Een unieke kans om ervaring op te doen

Als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger word je met enige regelmaat als rechter of raadsheer ingezet. Je wordt onder de hoede genomen door een ervaren rechter, maar ontwikkelt je snel om ook zelf aan de slag te gaan met het schrijven van (concept)vonnissen voor bijvoorbeeld rolzaken.

Het is een unieke kans voor juristen en advocaten om ervaring op te doen in het rechter- of raadsheerschap en nieuwe competenties te leren. Daarnaast kan je de ervaring goed gebruiken als je uiteindelijk besluit om te solliciteren als rechter of raadsheer.

Wanneer kan je solliciteren?

Je komt in aanmerking voor de functie rechter-plaatsvervanger als je minstens zes jaar relevante juridische ervaring hebt opgedaan, waarvan twee buiten de rechterlijke organisatie. Voor de functie van raadsheer-plaatsvervanger heb je tien jaar ervaring nodig – en ook weer minimaal twee buiten de rechterlijke organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat je beschikt over aantoonbare maatschappelijke ervaring.

Meer informatie over de functie?​

Is een functie als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger iets voor jou? Hoeveel zaken doe je per jaar?  Is het te combineren met mijn huidige baan? We kunnen ons voorstellen dat je graag meer informatie ontvangt over een functie als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger. Stuur een bericht naar lsr@rechtspraak.nl.

Stuur een bericht naar lsr@rechtspraak.nl en wij nemen contact met je op om een afspraak te maken voor een gesprek.

Hoe word je rechter- of raadsheer-plaatsvervanger?

Als je voldoet aan de juiste vereisten, dan kom je in aanmerking voor:

 • Een onbezoldigd rechter-plaatsvervanger die niet in te zetten is als unusrechter of voorzitter van de meervoudige kamer.
 • Een onbezoldigd rechter-plaatsvervanger die wel in te zetten is als unusrechter of voorzitter van de meervoudige kamer.
 • Een bezoldigd rechter-plaatsvervanger “met aanwijzing”.

Onbezoldigd rechter- of raadsheer-plaatsvervanger

Niet in te zetten als unusrechter of voorzitter van de meervoudige kamer.

Neem contact op met een gerecht

Je neemt contact op met het secretariaat van de president van het gerecht waar je wilt werken en informeert of er een functie voor plaatsvervanger vacant is. Dat kan via het algemene telefoonnummer van het betreffende gerecht.

Is er interesse, dan doorloop je de interne selectieprocedure. Het gerecht informeert je over de stappen van de procedure.

Selectieprocedure

HIER MIST NOG CONTENT

Aanbevelingsbrief

Heb je de interne selectieprocedure succesvol doorlopen, dan ontvang je schriftelijk bericht en stuurt de president van het gerecht een aanbevelingsbrief naar de LSR.

Sollicitatie

Van de LSR ontvang je een link naar het online sollicitatieformulier van de LSR met de vraag een aantal documenten bij te voegen (paspoort, cv, diploma en twee referenties).

LSR vraagt additionele documenten aan

De LSR vraagt vervolgens een uittreksel op uit de Justitiële Documentatie. Ben je advocaat, (kandidaat)notaris, of werk(te) je in een juridische functie bij een gerecht, dan vraagt de LSR referenties op bij de deken, de Kamer van Toezicht voor het Notariaat of de president van het desbetreffende gerecht.

Toetsing formele vereisten

Aansluitend toetst de Kleine Commissie van de LSR of je voldoet aan de formele vereisten. Die bestaan uit:

 • Beschikken over de Nederlandse nationaliteit
 • Relevant diploma (conform artikel 2 BRRA)
 • Minimaal zes (rechter plaatsvervanger), of tien jaar (raadsheer plaatsvervanger) juridische relevante werkervaring na afstuderen, waarvan twee jaar buiten de Rechtspraak
 • Geen beletselen vanwege justitiële documentatie
 • Aantoonbare maatschappelijke oriëntatie/nevenactiviteiten
 • Geen beletselen voortvloeiend uit (ambtshalve) referenties

Benoeming bij Koninklijk Besluit

Acht de LSR je geschikt voor de functie van rechter- of raadsheer-plaatsvervanger, dan meldt het gerecht je aan bij de Raad voor de rechtspraak voor een benoeming bij Koninklijk Besluit.

Afspraken met het gerecht

Afspraken over je inzet als plaatsvervanger maak je vervolgens met het gerecht waar je gaat werken.

Onbezoldigd rechter- plaatsvervanger

Wél in te zetten als unusrechter of voorzitter van de meervoudige kamer.

Neem contact op met een gerecht

Je neemt contact op met het secretariaat van de president van het gerecht waar je wilt werken en informeert of er een functie voor plaatsvervanger vacant is. Dat kan via het algemene telefoonnummer van het betreffende gerecht.

Is er interesse, dan doorloop je de interne selectieprocedure. Het gerecht informeert je over de stappen van de procedure.

Selectieprocedure

HIER MIST NOG CONTENT

Aanbevelingsbrief

Heb je de interne selectieprocedure succesvol doorlopen, dan ontvang je schriftelijk bericht en stuurt de president van het gerecht een aanbevelingsbrief naar de LSR.

Sollicitatie

Heb je de interne selectieprocedure succesvol doorlopen, dan ontvang je schriftelijk bericht en stuurt de president van het gerecht een aanbevelingsbrief naar de LSR.

LSR vraagt additionele documenten aan

De LSR vraagt vervolgens een uittreksel op uit de Justitiële Documentatie. Ben je advocaat, (kandidaat)notaris, of werk(te) je in een juridische functie bij een gerecht, dan vraagt de LSR referenties op bij de deken, de Kamer van Toezicht voor het Notariaat of de president van het desbetreffende gerecht.

Toetsing formele vereisten

Aansluitend toetst de Kleine Commissie van de LSR of je voldoet aan de formele vereisten. De formele vereisten bestaan uit:

 • Beschikt over de Nederlandse nationaliteit.
 • Relevant diploma (conform artikel 2 BRRA).
 • Minimaal zes (rechter-plaatsvervanger), of tien jaar (raadsheer-plaatsvervanger) juridische relevante werkervaring na afstuderen, waarvan twee jaar buiten de Rechtspraak.
 • Geen beletselen vanwege justitiële documentatie.
 • Aantoonbare maatschappelijke oriëntatie/nevenactiviteiten.
 • Geen beletselen voortvloeiend uit (ambtshalve) referenties.

Analytische test

Voldoe je aan alle vereisten, dan nodigt de LSR je uit voor het maken van een analytische test.

Lukt het niet om de analytische test met goed gevolg af te leggen, dan eindigt de selectieprocedure. Hierna geldt een wachttermijn van drie jaar voordat je opnieuw mag solliciteren.

Assessment

Rond je de analytische test met goed gevolg af, dan ontvang je een uitnodiging voor het assessment.

Eindgesprekken

Wat de uitslag van het assessment ook is, je wordt altijd uitgenodigd voor de drie eindgesprekken bij de LSR.

Groen licht

De LSR beslist of je ‘groen licht’ krijgt en benoemd kunt worden tot rechter-plaatsvervanger, dan wel raadsheer-plaatsvervanger met de toevoeging ‘unus/voorzitter MK’.

Aanmelding

Acht de LSR je geschikt voor de functie van rechter- of raadsheer-plaatsvervanger, dan meldt het gerecht je aan bij de Raad voor de rechtspraak voor een benoeming bij Koninklijk Besluit. Je ontvangt hierover schriftelijk bericht van de LSR. Het gerecht meldt je vervolgens aan bij de Raad voor de rechtspraak voor een benoeming bij Koninklijk Besluit tot rechter- of raadsheer plaatsvervanger met toevoeging ‘unus/voorzitter MK’.

Afspraken met het gerecht

Afspraken over je inzet als plaatsvervanger maak je vervolgens met het gerecht waar je gaat werken.

Bezoldigd rechter- of raadsheer-plaatsvervanger

De rechter- of raadsheer-plaatsvervanger met aanwijzing.

Aanwijzing

De bezoldigd rechter- of raadsheer-plaatsvervanger met aanwijzing werkt op basis van een tijdelijke aanstelling van maximaal drie jaar.

Uitzondering

Benoeming in deze functie is een uitzondering. Het gebeurt alleen wanneer een gerecht een zeer ervaren kandidaat niet voor het leven, maar slechts voor enkele jaren wil benoemen (bijvoorbeeld vanwege de relatief korte periode die je vóór je pensioen als rechter zou kunnen werken en in opleidingssituaties van overstappende OM-kandidaten).

Selectieprocedure

De selectieprocedure voor de rechter- of raadsheer-plaatsvervanger met aanwijzing is identiek aan de procedure voor onbezoldigd rechter-plaatsvervanger of raadsheer-plaatsvervanger, met toevoeging ‘unus/voorzitter MK.

Meld je aan voor de vacature-alert

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures? Meld je dan aan voor de vacature-alert.