Werving, selectie en opleiding

Waar moet je aan voldoen als je rechter of raadsheer wilt worden?

Je kunt je aanmelden voor de rechtersopleiding als je:

 • een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect hebt
 • minstens twee jaar juridische werkervaring hebt buiten de Rechtspraak (na je afstuderen)
 • de Nederlandse nationaliteit bezit

 

Om raadsheer bij een appelcollege te worden dien je bovendien over minimaal 10 jaar juridische werkervaring na het afstuderen te beschikken.

In de procedure wordt aandacht besteed aan je maatschappelijke oriëntatie en jouw visie op maatschappelijke ontwikkelingen en de rechter of raadsheer.

Opleiding tot rechter of raadsheer: 4 varianten

Na succesvol doorlopen van de selectieprocedure word je als r(h)io (rechter-/raadsheer-in-opleiding) toegelaten tot de r(h)io-opleiding. Afhankelijk van je werkervaring worden de volgende opleidingen aangeboden:

Opleidingsvariant

Duur opleiding

Vereiste werkervaring

Rechter in opleiding (rio)

4 jaar

minimaal 2 tot maximaal 6 jaar juridische werkervaring

Rechter in opleiding (rio)

maximaal 2 jaar, inclusief voorfase

minimaal 6 jaar juridische werkervaring

Rechter in opleiding (rio super specialist / zeer ervaren kandidaat)

1 jaar

minimaal 15 tot 20 jaar juridische werkervaring

Raadsheer in opleiding (rhio)

15 maanden – 2 jaar

minimaal 10 jaar juridische werkervaring

Het gerechtsbestuur behoudt altijd de mogelijkheid om van bovengenoemd beleid af te wijken en tot een aangepaste opleidingsduur te besluiten, waarbij het maximum 4 jaar is.

Meer informatie over de opleiding vind je op ssr.nl.

In vier wervingsrondes per jaar worden de vacatures opengesteld voor de opleiding tot rechter of raadsheer. De opleiding start op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Houd rekening met het volgende:

 • aanmelden kan per wervingsronde bij max. twee gerechten
 • je ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van je sollicitatie
 • als je dossier niet compleet is, wordt je sollicitatie in beginsel niet in behandeling genomen.


De eindgesprekken bij de Landelijke Selectiecommissie Rechters vinden live plaats in Den Haag (locatie Raad voor de Rechtspraak).

Opleidingsvariant:

Rechter in opleiding (rio)

Duur opleiding:

4 jaar

Vereiste werkervaring:

minimaal 2 tot maximaal 6 jaar juridische werkervaring

Opleidingsvariant:

Rechter in opleiding (rio)

Duur opleiding:

maximaal 2 jaar, inclusief voorfase

Vereiste werkervaring:

minimaal 6 jaar juridische werkervaring

Opleidingsvariant:

Raadsheer in opleiding (rhio)

Duur opleiding:

15 maanden – 2 jaar

Vereiste werkervaring:

minimaal 10 jaar juridische werkervaring

Het gerechtsbestuur behoudt altijd de mogelijkheid om van bovengenoemd beleid af te wijken en tot een aangepaste opleidingsduur te besluiten, waarbij het maximum 4 jaar is.

Meer informatie over de opleiding vind je op ssr.nl.

Selectieprocedure

De selectieprocedure is erop gericht kandidaten te selecteren van wie wordt verwacht dat zij beschikken over de voor het rechterschap benodigde competenties c.q. dat zij beschikken over het leervermogen, instelling en persoonlijke eigenschappen op grond waarvan mag worden verwacht dat de opleiding met succes zal worden afgerond.

De selectieprocedure kent verschillende elementen, achtereenvolgens: briefselectie op basis van de motivatie en het cv, test van het analytisch vermogen, referenties, lokale selectie, assessment center en gesprek met psycholoog en eindgesprekken met de landelijke selectiecommissie. 

Telkens dient een stap positief te worden afgerond, voordat een volgende stap wordt ingezet. Na totstandkoming van het assessment gaat de kandidaat altijd door naar het eindgesprek, tenzij de kandidaat geen toestemming geeft voor overlegging van het assessment aan de LSR: in dat geval eindigt de procedure daarmee.

Beslissing en communicatie

Na de eindgesprekken geeft de LSR direct aan het gerecht door welke kandida(a)t(en) geschikt zijn bevonden.

Indien een landelijk geselecteerde kandidaat na de lokale selectie door twee gerechten was geselecteerd, wordt de kandidaat verzocht om binnen een week een keuze te maken voor één van de twee gerechten en deze keuze door te geven aan de LSR.

LSR verzorgt de communicatie van de eindbeslissing aan de kandidaten binnen twee weken na de eindgesprekken. De eindbeslissing kan als volgt luiden:

 • Je bent niet door. Gedurende drie jaar kun je niet opnieuw solliciteren.
 • Je wordt geplaatst op de vacature, nu volgen een gesprek voor de intake opleiding en een rechtspositiegesprek.

Voorbereiding op sollicitatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om je voor te bereiden op de sollicitatie naar een opleiding tot rechter of raadsheer:

 • Ontmoet een rechter of raadsheer (in opleiding)

Rechters en raadsheren (in opleiding) zijn graag bereid om vragen te beantwoorden over de selectieprocedure, de rol van de rechter of raadsheer in de samenleving en hun persoonlijke ervaringen en groei naar het rechter- en raadsheerschap met je te delen. Stuur een bericht naar lsr@rechtspraak.nl en wij nemen contact met je op om een afspraak te maken voor een gesprek

 • Oefen voor de analytische test

Je wordt geadviseerd om van te voren je vaardigheden op het gebied van de drie analytische testen die worden afgenomen te versterken. Zie hiervoor het oefenmateriaal op onze website: Elementen selectieprocedure – Werken bij de Rechtspraak

 • Houd rekening met de aangegeven planning op de website

In de vacature en op de website staat aangegeven in welke weken de verschillende selectieonderdelen plaatsvinden.

 • Ontmoet een rechter of raadsheer (in opleiding)

Rechters en raadsheren zijn graag bereid om vragen te beantwoorden over de selectieprocedure, de rol van de rechter of raadsheer in de samenleving, persoonlijke ervaringen en over hun eigen groei naar het rechter- en raadsheerschap. Stuur een bericht naar lsr@rechtspraak.nl en wij nemen contact met je op om een afspraak te maken.

 • Bezoek de zittingszaal

Alle dagen van de week vanaf 9.00 uur zijn in de gerechtsgebouwen zittingen vrij te bezoeken. Door zittingen zelf bij te wonen kun je je inleven in het werk van de rechter of raadsheer.

Rechtspositie en salaris als rechter of raadsheer in opleiding

Na toelating tot de opleiding krijg je een aanstelling voor bepaalde tijd, voor de duur van de opleiding. Bij succesvol voltooien van de opleiding word je aangesteld voor het leven (=tot 70e jaar). Je wordt geplaatst in het gerecht dat je in opleiding heeft genomen en geacht de eerste 4 jaar na aanstelling in dat gerecht te blijven werken.

Indien de opleiding onverhoopt voortijdig wordt beëindigd, eindigt kort daarna de aanstelling, waarbij in bepaalde gevallen een deelcertificaat wordt uitgereikt.

Bekijk de salarisschalen rio’s/oio’s

Samenstelling landelijke selectiecommissie rechters

Presidium LSR

 • mr. H.J.H. van Meegen, president rechtbank Amsterdam (voorzitter)
 • mr. Z.J. Oosting, president gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (plv. voorzitter)
 • mr. A.E.A.M. Waesberghe, senior raadsheer gerechtshof Den Haag (lid-secretaris)
 • mr. J.E. Biesma, senior rechter rechtbank Noord Nederland (lid-secretaris)
 • mr. E.V.L. Heuts, rechter teamvoorzitter rechtbank Limburg (lid-secretaris)

Leden LSR

 • mr. P.M. Arnoldus-Smit, senior raadsheer in het gerechtshof Den Bosch (lid)
 • mr. Y.M.J.I. Baauw-de Bruijn, senior rechter bij de rechtbank Gelderland (lid)
 • mr. L. Feraaune, senior-rechter bij de rechtbank Rotterdam (lid)
 • mr. M. Ferschtman, rechter-commissaris bij de rechtbank Amsterdam (lid)
 • mr. R.A.J. Hübel, Rechter-commissaris bij de rechtbank Amsterdam (lid)
 • mr. drs. J. Nederlof, senior raadsheer en teamvoorzitter in het gerechtshof Den Bosch (lid)
 • mr. K. Oldekamp-Bakker, senior rechter en teamvoorzitter bij de rechtbank Amsterdam (lid)
 • mr. F. Bahadin, officier van justitie bij het Functioneel Parket (lid)
 • mr. E. Karharman, advocaat bij Das Rechtsbijstand (lid)
 • drs. E.P.J. Heijdelberg, Toezichthouder en adviseur sociaal domein, oud bestuurder William Schrikker Groep (lid)
 • drs. V. Moolenaar, Lid Raad van Commissarissen Deloitte (lid)
 • mr. W.F.R. Rinzema, IT-arbiter en IT mediator, raadsheer – plaatsvervanger in het gerechtshof Den Bosch (lid)
 • dr. J. Sylvester, dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme (lid)
 • mr. A.S.W. Yu, BA, Partner, Ground Operations & Handling | Airports (lid) en rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Den Haag
 • mr. J.O.Y. Elagab, rechter bij de rechtbank Oost-Brabant
 • mr. P. Glazener, raadsheer in het gerechtshof Den Haag
 • mr. M.E. Snijders, senior rechter bij de rechtbank Gelderland
 • mr. M.E. Kiers, rechter bij de rechtbank Den Haag
 • Prof. mr. dr. P.M. Schuyt, Hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting bij de Universiteit Leiden en rector-directeur bij de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen.
 • D. Wolting MSc, assessmentpsycholoog en managementconsultant
 • mr. H.J. Fehmers, Rechter-commissaris bij de rechtbank Amsterdam en lid selectieadviescommissie senior rechters (lid)