De Centrale Raad van Beroep zoekt nieuwe raadsheren

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel, tijdig en maatschappelijk effectief; zo maakt de rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, ten dienste van de samenleving. Een samenleving waarin iedereen vertrouwen stelt, omdat duidelijk is wat de spelregels zijn en omdat die regels zichtbaar voor iedereen gelden. Een samenleving waarin rechtsbescherming wordt geboden in individuele zaken, waarin niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste.

De organisatie

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. In het grootste deel van zijn zaken spreekt de CRvB recht in hoger beroep, in een kleiner deel van de zaken in eerste en enige aanleg.

De CRvB staat en gaat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen. Daarmee kan ook een bijdrage worden geleverd aan het vertrouwen van burgers en samenleving in de Rechtspraak en aan de instandhouding en versterking van de democratische rechtsstaat. De komende jaren legt de CRvB focus op het wegwerken van werkvoorraden, het verkorten van doorlooptijden en beheersing van de werkdruk. Daarnaast maakt de CRvB intern en extern zichtbaar wat zijn toegevoegde waarde is voor rechtzoekenden en samenleving en wordt ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat ga je doen?

Als raadsheer ben je bij de CRvB verantwoordelijk voor op tijd recht doen. Je komt te werken in één van de drie werkstromen: Sociale verzekeringen, Bijstand of AVI (Ambtenaren, Sociale voorzieningen en Internationale kamer. Je draagt bij aan de behandeling  van zaken, zowel meervoudig als enkelvoudig. Bij de behandeling van zaken is regievoering gericht op een effectief en efficiënt procesverloop en transparante communicatie richting alle betrokkenen belangrijk.  Raadsheren bij de CRvB schrijven in voorkomende gevallen (mee aan) de uitspraak. Behalve beslechting van geschillen in individuele zaken houdt jouw taak ook in dat je een bijdrage levert aan rechtsvorming, rechtsontwikkeling en rechtseenheid. Dit vereist een breed inzicht in het recht.

Wie zoeken we?

Wij zoeken een echte teamspeler met relativeringsvermogen en gevoel voor humor. Iemand voor wie collegiale samenwerking het uitgangspunt is, het delen van kennis voorop staat en het geven en ontvangen van feedback vanzelfsprekend is.

Goede, tijdige, begrijpelijke en toegankelijke rechtspraak is een teamprestatie. Je werkt samen met (senior)gerechtsauditeurs en juridisch medewerkers en met andere ondersteunende collega’s, zoals zittingsgriffiers, administratief medewerkers en bodes.

Wat verwachten we?

Je bent rechter, met brede bestuursrechtelijke kennis en werkervaring, bij voorkeur op de rechtsgebieden die de CRvB behandelt. Het is een pre als je ervaring hebt in andere rechtsgebieden, zoals strafrecht, civiel recht, internationaal recht en/of fiscaal recht.

Wat kan jij verwachten?

Het salaris bedraagt minimaal € 8.472,28 en maximaal € 9.331,60 bruto per maand (categorie 8 Wrra) op basis van een 36-urige werkweek.

Inlichtingen en procedure

Ben je geïnteresseerd? Graag vertellen we je meer over wie we zijn en wat we doen. Neem hiervoor telefonisch contact op met Judith Boeree (rechterlijk bestuurslid) of maak een afspraak voor een oriënterend gesprek met Takvor Avedissian (president), dit kan via het secretariaat ( 088-362 07 90).

We ontvangen jouw sollicitatiebrief met cv en referenties graag uiterlijk op 2 oktober 2023 om 9.00 uur via secretariaat.crvb@rechtspraak.nl. Graag richten aan de president van de Centrale Raad van Beroep mr. Takvor Avedissian.