Familierechter worden in hof Den Haag: is dit jouw moment?

In het team familierecht in het gerechtshof Den Haag werken enthousiaste, betrokken raadsheren en gerechtsjuristen. De dossiers zijn al digitaal beschikbaar. Onze juridisch adviseurs richten zich op kennisontwikkeling en regievoering. Het team verwelkomt graag nieuwe rechterlijke collega’s met ruime ervaring in het civiele en/of familierecht.

 

Laagdrempelig beginnen

De start kan laagdrempelig zijn: een meeloop dag of -week organiseren we graag voor je. We kunnen je in contact brengen met één van onze raadsheren om meer te horen over werken in het hof. Je kan – als je eigen gerecht daarmee instemt – een paar maanden raadsheer worden in het kader van een detachering. Dat biedt gelegenheid om te zien of je het werken in het hof aantrekkelijk genoeg vindt om over te stappen. Je kan trouwens ook meteen voor een vaste plek solliciteren: dan volgen gesprekken met enkele collega’s en weet je snel waar je aan toe bent.

 

Wat is er bijzonder aan het werken in het hof?

Je spreekt recht met zijn drieën, bijgestaan door de griffier. De samenwerking staat dan ook in het teken van collegiale afstemming, intensieve uitwisseling en contacten.

Bijzonder is ook dat de discussie in raadkamer je eigen professionaliteit aanscherpt en verdiept. Die collegiale

samenwerking en de kans om van elkaar te leren: dat zijn de meest genoemde redenen voor rechters om op een zeker moment de stap naar het hof te zetten.

 

Hoe is de sfeer bij het hof?

Het hof is een kleine organisatie: de lijnen zijn kort en we doen niet moeilijk als het makkelijk kan. Eenmaal overgestapt naar het hof, ervaart men de sfeer als informeel en prettig.

 

Klopt het dat je wel wat ouder moet zijn voor het hof? En kan je na een paar jaar weer naar de rechtbank terugkeren?

In het hof werken collega’s van alle leeftijden. Je kan al solliciteren naar de functie van raadsheer als je in totaal 10 jaar als jurist hebt gewerkt. En regelmatig komt het voor dat een raadsheer na een aantal jaren in het hof ook weer eens bij een rechtbank gaat werken. Men ziet het zo ook wel als een vorm van roulatie, verbreding en verdieping van de rechterlijke kennis en vaardigheden.

 

Wil je hier verder over doorpraten?

Dat kan. Wij leren jou graag kennen. Een simpel mailtje volstaat aan: Anne-Marie Donders: a.donders@rechtspraak.nl (teamvoorzitter) of Marieke Koek m.koek@rechtspraak.nl (president).