Het gerechtshof Den Haag zoekt raadsheren voor de afdeling Strafrecht

Het gerechtshof Den Haag zoekt raadsheren voor de afdeling strafrecht

Het Gerechtshof Den Haag behandelt zaken op het gebied van civiel recht, straf- en belastingrecht in hoger beroep. Het hof geeft invulling aan de kernwaarden van de appelrechtspraak: rechtsbescherming, rechtseenheid, rechtsontwikkeling, kwaliteiten tijdigheid. Het gerechtshof neemt dagelijks beslissingen die rechtstreeks van invloed zijn op onze maatschappij.

Afdeling strafrecht

De afdeling strafrecht van het gerechtshof staat voor zorgvuldige, hernieuwde aandacht voor de feitenrechtspraak voor zover dat nodig is en voor de toepassing van het recht (voortbouwend appel). De raadsheren werken in teams en behandelen zaken (vrijwel altijd meervoudig) in hoger beroep. Binnen de afdeling is er de mogelijkheid van specialisatie.

Functie-eisen

Een raadsheer heeft ten minste tien jaar relevante ervaring als jurist, ruime ervaring als rechter en aantoonbare maatschappelijke ervaring. U beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen, onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht en u ziet uit naar de collegiale samenwerking die meervoudige rechtspraak kenmerkt.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u bellen met dhr. mr. F. Geelhoed, (wnd) teamvoorzitter strafrecht, 06 52 80 71 05

Solliciteren?

Indien u belangstelling heeft voor de vacature van raadsheer dan kunt u uw schriftelijke motivatie vergezeld van een actueel CV sturen naar de president van het gerechtshof Den Haag, mr. M.W. (Marieke) Koek, via hrm.hof-dh@rechtspraak.nl onder vermelding van: raadsheer strafrecht.

Mocht u eerst een oriënterend gesprek wensen, dan kunt u daarom verzoeken via ditzelfde e-mailadres.


Wanneer de procedure met u wordt voortgezet, zult u worden verzocht namen van twee referenten op te geven.

www.rechtspraak.nl
twitter: @HofDenHaag