De Centrale Raad van Beroep zoekt een senior raadsheer/teamvoorzitter voor de Teams Sociale verzekeringen

De organisatie

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. De CRvB is eindrechter op een groot aantal maatschappelijk relevante rechtsgebieden. Bij de CRvB werken ongeveer 55 raadsheren en ruim 200 juridische en andere ondersteuners. De CRvB staat en gaat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe teamvoorzitter voor de werkstroom Sociale Verzekeringen. Deze werkstroom  bestaat uit vier teams gerechtsjuristen, gerechtsauditeurs en raadsheren en twee teamvoorzitters die ieder twee teams onder zich hebben.

“Werken als teamvoorzitter bij de werkstroom Sociale Verzekeringen is een mooie aanvulling op je werkzaamheden als rechter. Naast de zorg voor en het contact met je collega’s, krijg je alle ruimte voor het doorvoeren van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen gericht op een optimale behandeling van de zaken, waarbij je oog houdt op de werkprocessen en de inhoudelijke kwaliteit. Je werkt daarin nauw samen met de teamvoorzitters van de andere werkstromen en met de inhoudelijk adviseurs om gezamenlijk voor een goed functionerende organisatie te zorgen.”

Susanne Smit, teamvoorzitter Sociale verzekeringen

Wat ga je doen?

De teamvoorzitter draagt samen met de collega-teamvoorzitter zorg voor het goed functioneren van de werkstroom. De werkstroom bestaat uit circa 60 medewerkers. Gezamenlijk zijn de teamvoorzitters eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, de kwantiteit (productie) en de personeelszorg, het terugdringen van de doorlooptijden en een goede samenwerking tussen raadsheren en juridische ondersteuning. De teamvoorzitters werken daarvoor nauw samen met een manager proces en innovatie, de senior raadsheren inhoudelijk adviseurs en de senior gerechtsauditeurs inhoudelijk.

De leidinggevenden van de Centrale Raad van Beroep spelen een cruciale rol als het gaat om het uitdragen van de gemeenschappelijke organisatiedoelen. In goede samenwerking met de teamvoorzitters uit de andere werkstromen, andere leidinggevenden en het bestuur van de CRvB bespreekt de teamvoorzitter werkstroom overstijgende aspecten van het werk en handelt hij/zij proactief om de verantwoordelijkheden binnen de werkstromen en de CRvB waar te kunnen maken. Leidinggeven is een vak apart en dat doe je er niet zomaar bij. Om die reden krijgt de teamvoorzitter voor het verrichten van de leidinggevende taken een vrijstelling van de inhoudelijke zaaksbehandeling.

Wie we zoeken

Je hebt ruime ervaring als (bestuurs-)rechter of raadsheer. Je hebt een open houding, bent betrokken en proactief. Je zoekt de samenwerking en verbinding op. Je hebt oog voor innovatie en kunt inspelen op ontwikkelingen binnen de samenleving en de Rechtspraak. Je hebt gevoel voor humor, geeft ruimte aan de professional en weet mensen te stimuleren en mee te nemen in veranderprocessen. Leidinggevende ervaring is een pre.

Salaris

Het salaris bedraagt minimaal € 8.599,36 en maximaal € 10.143,85 per maand (categorie 7).

Inlichtingen en procedure

De functie komt vrij per 1 mei 2024. Het competentieprofiel voor de functie senior raadsheer/teamvoorzitter is op te vragen bij het bestuurssecretariaat van de Centrale Raad van Beroep ( secretariaat.crvb@rechtspraak.nl ), tel. 088-361 1730. Inlichtingen zijn ook in te winnen bij de rechterlijk bestuurslid mr. Judith Boeree of de teamvoorzitter mr. Susanne Smit-Colenbrander, via het hiervoor vermelde telefoonnummer van het secretariaat.

Sollicitaties kunnen tot en met 25 februari 2024 worden gestuurd naar secretariaat.crvb@rechtspraak.nl  ter attentie van de president van de Centrale Raad van Beroep, de heer mr. Takvor Avedissian.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure en in de procedure zal je worden verzocht referenten op te geven.