Hoe komt u in aanmerking voor de functie van rechter- of raadsheer plaatsvervanger?​

A

Procedure voor de onbezoldigd rechter- of raadsheer-plaatsvervanger, niet in te zetten als unusrechter of voorzitter van de meervoudige kamer.

1

U neemt zelf, via het algemene telefoonnummer van het gerecht waar u de functie van plaatsvervanger ambieert, contact op met het secretariaat van de President van het gerecht en informeert of er een functie voor plaatsvervanger vacant is. Bij wederzijdse interesse doorloopt u een interne selectieprocedure bij het betreffende gerecht. Het gerecht informeert u nader over de elementen van de interne selectieprocedure.

2

Wanneer u de interne selectieprocedure met succes heeft doorlopen, ontvangt u schriftelijk bericht van het gerecht en stuurt de President van het gerecht een aanbevelingsbrief naar de LSR.

3

U ontvangt van de LSR een link naar het online sollicitatieformulier van de LSR. Daarnaast wordt u verzocht een aantal documenten bij te voegen (paspoort, cv, diploma en 2 referenties).

4

De LSR vraagt vervolgens een uittreksel op uit de Justitiële Documentatie. Bent u advocaat, (kandidaat)notaris, of bekleedt u (of in het verleden) een juridische functie bij een gerecht, dan vraagt de LSR ambtshalve referenties op bij de deken, de Kamer van Toezicht voor het Notariaat of de President van het gerecht.

5

De Kleine Commissie van de LSR toetst vervolgens of u voldoet aan de formele vereisten. De formele vereisten bestaan uit:

 • Nederlandse nationaliteit
  Diploma (conform artikel 2 BRRA)
 • Minimaal zes (rechter plaatsvervanger), of tien jaar (raadsheer plaatsvervanger) juridische relevante werkervaring na afstuderen, waarvan twee jaar buiten de rechtspraak
 • Geen beletselen vanwege justitiële documentatie
 • Aantoonbare maatschappelijke oriëntatie/nevenactiviteiten
 • Geen beletselen voortvloeiend uit (ambtshalve) referenties

6

U ontvangt schriftelijk bericht van de LSR indien u geschikt wordt geacht voor de functie van plaatsvervanger. Het gerecht zal u vervolgens bij de Raad voor de rechtspraak aanmelden om als rechter- of raadsheer plaatsvervanger te worden benoemd bij Koninklijk Besluit.

7

Afspraken over uw inzet als plaatsvervanger maakt u vervolgens met het gerecht.

Stel je vraag

Rechters en raadsheren (in opleiding) zijn graag bereid om vragen te beantwoorden over een functie als plaatsvervanger. Stuur een bericht naar het e-mailadres hieronder en wij nemen contact met je op om een afspraak te maken voor een gesprek.

lsr@rechtspraak.nl

  B

  Procedure voor onbezoldigd rechter- of raadsheer-plaatsvervanger, in te zetten als unusrechter of voorzitter van de meervoudige kamer

  1

  U neemt zelf, via het algemene telefoonnummer van het gerecht waar u de functie van plaatsvervanger ambieert, contact op met het secretariaat van de President van het gerecht en informeert of er een functie voor plaatsvervanger in te zetten als unusrechter of voorzitter van de meervoudige kamer vacant is. Bij wederzijdse interesse doorloopt u een interne selectieprocedure bij het betreffende gerecht. Het gerecht informeert u nader over de elementen van de interne selectieprocedure.

  2

  Wanneer u de interne selectieprocedure met succes heeft doorlopen, ontvangt u schriftelijk bericht van het gerecht en stuurt de President van het gerecht een aanbevelingsbrief naar de LSR

  3

  U ontvangt van de LSR een link naar het online sollicitatieformulier van de LSR. Daarnaast wordt u verzocht een aantal documenten bij te voegen (paspoort, cv, diploma en 2 referenties).

  4

  De LSR vraagt vervolgens een uittreksel op uit de Justitiële Documentatie. Bent u advocaat, (kandidaat)notaris, of bekleedt u (of in het verleden) een juridische functie bij een gerecht, dan vraagt de LSR ambtshalve referenties op bij de deken, de Kamer van Toezicht voor het Notariaat of de President van het gerecht.

  5

  De Kleine Commissie van de LSR toetst vervolgens of u voldoet aan de formele vereisten. De formele vereisten bestaan uit:

  • Nederlandse nationaliteit
  • Diploma (conform artikel 2 BRRA)
  • Minimaal zes (rechter plaatsvervanger), of tien jaar (raadsheer plaatsvervanger) juridische relevante werkervaring na afstuderen, waarvan twee jaar buiten de rechtspraak
  • Geen beletselen vanwege justitiële documentatie
  • Aantoonbare maatschappelijke oriëntatie/nevenactiviteiten
  • Geen beletselen voortvloeiend uit (ambtshalve) referenties

  6

  U wordt uitgenodigd voor het maken van een analytische test.

  7

  Indien de analytische test niet met goed gevolg wordt afgelegd, wordt de selectieprocedure met u beëindigd. Hierna geldt een wachttermijn van 3 jaar voordat u opnieuw mag solliciteren.

  8

  Indien u de analytische test met goed gevolg afrond, wordt u uitgenodigd voor het assessment.

  9

  U wordt ongeacht de uitslag van het assessment uitgenodigd voor de drie eindgesprekken bij de LSR.

  10

  De LSR beslist of u ‘groen licht’ krijgt en benoemd kan worden als rechterplaatsvervanger, dan wel raadsheer-plaatsvervanger met de toevoeging ‘unus/voorzitter MK’.

  11

  U ontvangt schriftelijk bericht van de LSR indien u geschikt wordt geacht voor de functie van plaatsvervanger. Het gerecht zal u vervolgens bij de Raad voor de rechtspraak aanmelden om als rechter- of raadsheer plaatsvervanger, met toevoeging ‘unus/voorzitter MK’ te worden benoemd bij Koninklijk Besluit.

  12

  Afspraken over uw inzet als plaatsvervanger maakt u vervolgens met het gerecht

  C

  Bezoldigd rechter- of raadsheer-plaatsvervanger, de rechter- of raadsheer plaatsvervanger “met aanwijzing”.

  1

  De bezoldigd rechter- of raadsheer-plaatsvervanger met aanwijzing is werkzaam op basis van een tijdelijke aanstelling, die maximaal drie jaar duurt.

  2

  Benoeming in deze functie is een uitzondering en vindt alleen plaats wanneer een gerecht een zeer ervaren kandidaat niet voor het leven, maar slechts voor enkele jaren wil benoemen (bijvoorbeeld vanwege de relatief korte periode die u vóór uw pensioen als rechter zou kunnen werken en in opleidingssituaties van overstappende OM-kandidaten).

  3

  De selectieprocedure voor de rechter- of raadsheer-plaatsvervanger met aanwijzing is identiek aan de hiervoor beschreven procedure voor onbezoldigd rechter-plaatsvervanger of raadsheerplaatsvervanger, in te zetten als unusrechter of voorzitter van de meervoudige kamer.