Rechter-plaatsvervangers voor octrooizaken

Rechtbank Den Haag is op zoek naar rechter-plaatsvervangers die het interessant vinden om een aantal keer per jaar ingezet te worden op octrooizaken.

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag is in Nederland exclusief bevoegd in zaken betreffende inbreuk op en geldigheid van Nederlandse en Europese octrooien en Aanvullende beschermingscertificaten en behoort tot de toonaangevende octrooigerechten in Europa. Door onze expertise worden wij door de creatieve industrie vaak gevraagd te beslissen in complexe juridische geschillen over nieuwe producten en moderne technologische ontwikkelingen.

Wie zoeken wij?

De kandidaten die wij zoeken hebben een voltooide studie op het gebied van chemie, biotechnologie, werktuigbouwkunde of elektronica en een voltooide studie Nederlands recht met een brede ervaring in het octrooirecht, bijvoorbeeld als octrooigemachtigde, al dan niet in dienst van de industrie. Belangrijk is dat rechter-plaatsvervangers volledig onafhankelijk zijn. Bij voorkeur naderen de kandidaten daarom de voltooiing van hun arbeidzame leven.

Wat bieden wij?

Een rechter-plaatsvervanger draait een aantal keer per jaar mee op zitting in een combinatie met twee vaste octrooirechters en bereidt de zaken (veelal digitaal) op afstand voor. Voor de zitting wordt de inhoud van de zaak met de collega’s besproken en na de zitting wordt er geraadkamerd en concipieert één van de vaste octrooirechters een concept dat ook door de rechterplaatsvervanger wordt meegelezen. Rechter-plaatsvervangers ontvangen een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden op grond van artikel 6a van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

Belangstelling

Indien u belangstelling heeft voor deze vacature dan gaan wij graag met u in gesprek over uw ambities en de mogelijkheden. U kunt uw schriftelijke motivatiebrief vergezeld van cv richten aan de president van rechtbank Den Haag, mevrouw mr. R.G. de Lange-Tegelaar via secretariaatgerechtsbestuur.rb.denhaag@rechtspraak.nl. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer mr. J.Th. van Walderveen, rechter in de sectie IE, via telefoonnummer 06 25 65 85 32. Voor meer informatie omtrent de procedure kunt terecht op werkenbijderechtspraak.nl of kunt u contact opnemen met de afdeling P&O via HRM-RA.rb-dh@rechtspraak.nl.