Ervaren rechters (Handel/ Strafrecht/ Familierecht/ Bestuursrecht)

Doorlopende vacature

Rechtbank Den Haag is op zoek naar ervaren rechters voor de teams Handel, Strafrecht, Familierecht en Bestuursrecht. Dit betekent dat we op zoek zijn naar kandidaten die reeds enige jaren als rechter werkzaam zijn en voldoen aan het geldende functieprofiel.

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 200.000 zaken. Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechter in vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Rijksoverheid. Regelmatig gaat het dan om ingewikkelde, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande – mogelijk ook politieke – consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige rechtbank in Nederland bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en inzake de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. Er werken circa 220 rechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridische en administratieve medewerkers en medewerkers van de bedrijfsvoering).

 

Bijzonderheden

Een detachering behoort eveneens tot de mogelijkheden. Hierbij wordt wel een detacheringsperiode van minimaal twaalf maanden beoogd.

 

Procedure

Het oriënterend gesprek is met een lid van het gerechtsbestuur en de teamvoorzitter van het rechtsgebied waar uw interesse naar uitgaat. Indien het gesprek voor iedereen naar tevredenheid verloopt, zal er nadere informatie worden ingewonnen bij de president van uw huidige gerecht. Als laatste stap in de procedure zal er een gesprek plaatsvinden met de lokale sollicitatiecommissie Rechterlijke Macht.

 

Belangstelling

Indien u belangstelling heeft voor een overstap naar rechtbank Den Haag kunt u uw schriftelijke motivatiebrief vergezeld van cv richten aan de president van rechtbank Den Haag, mevrouw mr. R.G. de Lange-Tegelaar via secretariaatgerechtsbestuur.rb.denhaag@rechtspraak.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling P&O via HRM-RA.rbdh@rechtspraak.nl.