Het gerechtshof Amsterdam zoekt voor het team handelsrecht (afdeling civiel recht en belastingrecht)

Raadsheren (doorlopende vacature)

Het gerechtshof Amsterdam heeft de ambitie toonaangevend te zijn in de appelrechtspraak in Nederland. Zoekt u inhoudelijke verdieping, ruimte voor kwaliteit en meervoudige rechtspraak met zeer ervaren collega’s? Bent u bereid hard te werken aan kwalitatief hoogwaardige uitspraken? Wij bieden een plezierige werkomgeving, een goede collegiale werksfeer en uitstekende arbeidsomstandigheden.

Organisatie

Vanaf 2013 is het gerechtshof Amsterdam gevestigd in het Paleis van Justitie aan het IJ. Het gerechtshof Amsterdam kent drie afdelingen: de afdeling strafrecht, de afdeling civiel recht en belastingrecht en de afdeling bedrijfsvoering. De afdelingen bestaan uit verschillende teams met ieder een omvang van ongeveer 20-30 medewerkers. Centraal in de ontwikkeling van de cultuur van het gerechtshof staat de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit en de effectiviteit van het hof. Dit veronderstelt onder meer een open houding en nieuwsgierigheid ten aanzien van mogelijke verbeteringen.

Wie zoeken wij

Wij zijn op zoek naar rechters/raadsheren met brede civiele kennis en ervaring. Voor deze functie geldt dat uw luistervaardigheid, uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en uw oordeelsvorming van een hoog niveau zijn. Vereist zijn tenminste tien jaar relevante ervaring als jurist en aantoonbare maatschappelijke ervaring. Voor de functie van raadsheer is een afgeronde rechtersopleiding vereist. Wij zijn in het bijzonder op zoek naar raadsheren/rechters die ruime ervaring hebben met het schrijven van civielrechtelijke vonnissen en beschikkingen en over een gedegen civielrechtelijke basis beschikken. Van de raadsheer wordt verwacht dat eventuele specifieke kennis of deskundigheid ook ten dienste van het hof wordt ingezet en met de collega’s wordt gedeeld.

Het landelijke profiel van raadsheer en meer informatie over het gerechtshof Amsterdam kunt hier vinden.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met:

Solliciteren

Indien u belangstelling heeft voor de vacature van raadsheer dan kunt u uw sollicitatiebrief met vermelding van drie referenten, vergezeld van een actueel cv, sturen naar de president van het gerechtshof Amsterdam, mr. E. de Greeve, via Anita Meijer (a.a.w.meijer@rechtspraak.nl). Mocht u eerst een oriënterend gesprek wensen, dan kunt u daarom verzoeken via ditzelfde e-mailadres.