De Centrale Raad van Beroep zoekt een senior raadsheer/teamvoorzitter voor de Teams Bijstand

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel, tijdig en maatschappelijk effectief; zo maakt de rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, ten dienste van de samenleving. Een samenleving waarin iedereen vertrouwen stelt, omdat duidelijk is wat de spelregels zijn en omdat die regels zichtbaar voor iedereen gelden. Een samenleving waarin rechtsbescherming wordt geboden in individuele zaken, waarin niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste.

De organisatie

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. De CRvB is eindrechter op een groot aantal maatschappelijk relevante rechtsgebieden. Bij de CRvB werken ongeveer 55 raadsheren en ruim 200 juridische en andere ondersteuners. De CRvB staat en gaat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe teamvoorzitter voor de werkstroom Bijstand. Deze werkstroom  bestaat uit vier teams gerechtsjuristen, gerechtsauditeurs en raadsheren en twee teamvoorzitters die ieder twee teams onder zich hebben.

“Werken bij de werkstroom Bijstand betekent werken in een boeiende dynamiek. De maatschappij is veranderd en dat betekent dat op veel thema’s wordt bekeken en bediscussieerd of een verandering in de rechtspraak is aangewezen. Verder wordt binnen de werkstroom op een vernieuwende manier gewerkt. Vroege regievoering is één van de sleutelwoorden. Partijen worden in de voorfase bevraagd en in voorkomende gevallen gestimuleerd om in onderling overleg tot oplossingen te komen. De raadsheren zijn getraind om op zitting het goede gesprek aan te gaan en te bezien of een onderlinge oplossing tot de mogelijkheden behoort. In deze dynamiek is de rol van de teamvoorzitter belangrijk. Het werk van de teamvoorzitter is veelzijdig: je hebt natuurlijk het contact met je medewerkers, daarnaast heb je oog voor werkprocessen en de kwaliteit.  In samenwerking met de teamvoorzitters van de andere werkstromen vervul je ook een team overstijgende rol om gezamenlijk voor een goed functionerende organisatie te zorgen.”

 Antoinette Schaap, teamvoorzitter Bijstand

Wat ga je doen?

De teamvoorzitter draagt samen met de collega-teamvoorzitter zorg voor het goed functioneren van de werkstroom. De werkstroom bestaat uit circa 50 medewerkers. Gezamenlijk zijn de teamvoorzitters eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, de kwantiteit (productie) en de personeelszorg, het terugdringen van de doorlooptijden en een goede samenwerking tussen raadsheren en juridische ondersteuning. De teamvoorzitters werken daarvoor nauw samen met een manager proces en innovatie, de senior raadsheren inhoudelijk adviseurs en de senior gerechtsauditeurs inhoudelijk.

De leidinggevenden van de Centrale Raad van Beroep spelen een cruciale rol als het gaat om het uitdragen van de gemeenschappelijke organisatiedoelen. In goede samenwerking met de teamvoorzitters uit de andere werkstromen, andere leidinggevenden en het bestuur van de CRvB bespreekt de teamvoorzitter werkstroom overstijgende aspecten van het werk en handelt hij/zij proactief om de verantwoordelijkheden binnen de werkstromen en de CRvB
waar te kunnen maken. Leidinggeven is een vak apart en dat doe je er niet zomaar bij. Om die reden krijgt de teamvoorzitter voor het verrichten van de leidinggevende taken een vrijstelling van de inhoudelijke zaaksbehandeling. 

Wie zoeken we?

Je hebt ruime ervaring als (bestuurs-)rechter of raadsheer.
Je hebt een open houding, bent betrokken en proactief. Je zoekt de samenwerking en verbinding op. Je hebt oog voor innovatie en kunt inspelen op ontwikkelingen binnen de samenleving en de Rechtspraak. Je hebt gevoel voor humor, geeft ruimte aan de professional en weet mensen te stimuleren en mee te nemen in veranderprocessen. Leidinggevende ervaring is een pre.

Salaris

Het salaris bedraagt minimaal € 8.472,282 en maximaal € 9.993,94 per maand (categorie 7).

Inlichtingen en procedure

De functie komt vrij per 1 november 2023. Het competentieprofiel voor de functie senior  raadsheer/teamvoorzitter is op te vragen bij het bestuurssecretariaat van de Centrale Raad van Beroep ( secretariaat.crvb@rechtspraak.nl ), tel. 088 361 17 30. Inlichtingen zijn ook in te winnen bij het rechterlijk bestuurslid mr. Judith Boeree of de teamvoorzitter mr. Marlies Wolfrat, via het hiervoor vermelde telefoonnummer van het secretariaat.

Sollicitaties kunnen tot en met 2 oktober 2023 worden gestuurd naar secretariaat.crvb@rechtspraak.nl  ter attentie van de president van de Centrale Raad van Beroep, de heer mr. Takvor Avedissian.

De gesprekken met de Benoemingsadviescommissie, Selectieadviescommissie en het bestuur vinden in week 39 plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure en in de procedure zal je worden verzocht referenten op te geven.