Praktijkervaring op doen met clouddiensten

De komende weken zullen we collega’s aan het woord laten over hun werk bij, voor of met IVO Rechtspraak. Hun overeenkomst: ze hebben allemaal ‘iets’ met de digitalisering van de Rechtspraak. Van productowner tot key-user, van administratief medewerker tot wettelijk vertegenwoordigers, ze vertellen allemaal hun eigen verhaal over hun bijdrage in het afgelopen jaar.

Vandaag is Albert aan het woord, Adviseur IV -strategie en -beleid.

Cloudoplossingen, we kunnen er niet meer omheen als middel in de digitalisering van de Rechtspraak.

In 2022 hebben we ervaring opgedaan met het naar de cloud brengen van onderdelen van de informatievoorziening.

Clouddiensten bieden kansen

“De eerste ervaringen willen we benutten om processen in te regelen, risico’s te beheren en kennis te ontwikkelen”, vertelt Albert Driesprong die als adviseur IV -strategie en -beleid is betrokken bij de cloudontwikkelingen. “Want dat clouddiensten veilig en verantwoord moeten zijn en dat de Rechtspraak haar digitale soevereiniteit wil bewaken, staat buiten kijf. Tegelijk willen we sneller en flexibeler worden in IV-ontwikkeling, tijd- en plaats onafhankelijk kunnen werken en innoveren. Clouddiensten bieden daarvoor kansen.”

E-mail in de cloud

Zo is bijvoorbeeld gestart met het naar de cloud brengen van e-mail, de eerste stap naar het efficiënter samenwerken via Microsoft 365. “125 IVO-collega’s werken nu via Exchange Online, waarbij de data worden opgeslagen in de cloud van Microsoft. Op termijn biedt de online omgeving van Microsoft 365 veel nieuwe functionaliteiten. Zodat medewerkers van de Rechtspraak nog beter worden ondersteund in het hybride werken en de samenwerking met ketenpartners. Tijdens de pilot brengen we de risico’s goed in kaart en nemen we maatregelen om deze te verkleinen. Via het ministerie van JenV hebben we bijvoorbeeld extra afspraken met Microsoft gemaakt over privacybescherming. Als de pilot goed verloopt wordt de stapsgewijze uitrol in 2023 voortgezet.”

“Bij de organisatieontwikkeling van IVO streven we naar autonome multidisciplinaire teams die nauw samenwerken met de gerechten. Zelfstandig IT-middelen -zoals opslag of rekenkracht- kunnen afnemen via ‘self service’ draagt bij aan die manier van werken. Met een combinatie van IV-diensten in het eigen rekencentrum en clouddiensten kunnen we dat realiseren. Het inrichten van het benodigde IV-landschap en het afspreken van spelregels rond ‘self service’ zijn mooie opgaven voor de komende jaren.”

Wil jij ook bijdragen aan de digitalisering van de Rechtspraak, we hebben verschillende vacatures openstaan, je vindt ze hier: www.werkenbij-ivo.nl.

Meer lezen? Lees hier de verhalen van onze andere collega’s:

Ingrid – productowner en klantreiscoördinator.
Phoebe – manager Bedrijfsvoering en Organisatie

Lees andere verhalen

Data worden toegankelijk voor rechtbanken, door Milou

‘Als IT-trainee business intelligence bij de Rechtspraak zet ik data om in waardevolle visuele informatie. Zo heb ik meegewerkt aan een dashboard voor juridisch medewerkers en rechters van alle rechtbanken. Ik leer snel en veel, met hulp van mijn collega’s en training en opleiding. De Rechtspraak is een fijne organisatie om voor te werken. Het gaat er om mensen, je wordt gewaardeerd.’