‘Het beeld van een stoffige papieren organisatie gooien we nu in rap tempo van ons af’

Vandaag aan het woord: Esther, projectleider Digitalisering en werkprocessen bij de rechtbank Rotterdam

Steeds meer procespartijen hebben het afgelopen jaar de mogelijkheid gekregen om te procederen via het webportaal Mijn Rechtspraak. Zo kunnen rechtzoekenden en professionals nu digitaal procederen in alle soorten belastingzaken, zowel bij de rechtbanken als bij de gerechtshoven. Ook kunnen advocaten digitaal procederen in gemeenschappelijke echtscheidingsverzoeken. Daarnaast is de rechtbank Gelderland gestart met een pilot voor digitaal procederen in jeugdbeschermingszaken en gezag- en omgangszaken. En beproeft de rechtbank Rotterdam digitaal procederen in kort geding handel en familie.

‘Ik hou van de dynamiek van nieuwe ontwikkelingen. De digitale dienstverlening kan mij niet snel genoeg gegaan’, zegt Esther. Als projectleider Digitalisering en werkprocessen bij de rechtbank Rotterdam is ze nauw betrokken bij de invoering en de pilots van de digitale processen. ‘We kunnen als Rechtspraak toch niet achterblijven? Iedereen kan digitaal bankieren of de belastingaangifte doen. We gaan mee met de moderne tijd en laten het beeld van een stoffige papieren organisatie achter ons.’

Een deel van de dynamiek zit voor Esther in het verbeteren van de werkprocessen. ‘Het webportaal Mijn Rechtspraak en onze digitale postkamer zijn voor alle rechtbanken gelijk. We kunnen dus niet altijd vasthouden aan hoe we ons werk altijd deden. Daarover gaan we dan met onze collega’s in het primaire proces, maar ook met bijvoorbeeld advocaten, in gesprek. Het is mooi om zo tot een voor iedereen werkbaar resultaat te komen. Ook andersom speelt dat. Als wij door de digitalisering tegen zaken aanlopen die het werkproces onnodig belasten, dan kunnen we dat kwijt bij IVO Rechtspraak. Zij bekijken dan serieus hoe dat opgelost kan worden. Deze ontwikkeling naar goede digitale dienstverlening is echt iets wat we met elkaar doen.’

Lees andere verhalen

Een soepel lopend strafrechtsysteem, door Emerence

‘Mijn team ontwikkelt het toekomstige strafrechtsysteem. Dat helpt het strafrechtproces straks sneller te verlopen en maakt het digitaal toegankelijker. Als trainee test automation engineer ben ik al meteen onderdeel van een vast team. Het is veel leren en samen ontdekken. Spannend, uitdagend én betekenisvol.’