‘Een mijlpaal dat alle gegevens goed worden overgenomen’

Vandaag aan het woord: Jolanda, strafrechter bij rechtbank Noord-Nederland

Niet alle systemen zijn met vernieuwingen levensvatbaar te houden. Zo nadert het einde van Compas, het gezamenlijke administratie- en registratiesysteem voor strafzaken van het OM en de Rechtspraak. Voordat de stekker er definitief uitgaat, moet de informatie over deze zaken worden overgezet naar het huidige systeem GPS. In 2023 voltooiden 7 rechtbanken en parketten deze conversie.

De rechtbank Noord-Nederland had de primeur. Jolanda is strafrechter bij die rechtbank en lid van de stuurgroep die verantwoordelijk is voor het uitzetten van Compas: ‘We hadden een lange en lastige aanloop vanwege de ingewikkelde techniek, vervuilde databases en de hoeveelheid zaken. Daarnaast moest er een programma ontwikkeld worden dat gegevens van een oud systeem, met weinig beperkingen in data-invoer, kan overzetten naar GPS. We hebben daarbij de nodige checks ingebouwd om te zorgen dat bijvoorbeeld veroordeelden niet hun straf mislopen, omdat het dossier op een verkeerde plek in het systeem terechtkomt. Het was echt een mijlpaal dat alle beschikbare gegevens zijn overgenomen en terug te vinden. Dat is het resultaat van een goede en volhardende samenwerking tussen alle OM-parketten, rechtbanken en IVO Rechtspraak. Het maakt de weg vrij voor de volgende stap in de digitale voorzieningen voor strafzaken.

Lees andere verhalen

Data worden toegankelijk voor rechtbanken, door Milou

‘Als IT-trainee business intelligence bij de Rechtspraak zet ik data om in waardevolle visuele informatie. Zo heb ik meegewerkt aan een dashboard voor juridisch medewerkers en rechters van alle rechtbanken. Ik leer snel en veel, met hulp van mijn collega’s en training en opleiding. De Rechtspraak is een fijne organisatie om voor te werken. Het gaat er om mensen, je wordt gewaardeerd.’