‘Een hoger serviceniveau voor professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren’

Vandaag aan het woord: Tjerk, medewerker kwaliteitscontrole Toezicht bij de rechtbank Oost-Brabant

Het Landelijk Kwaliteitsbureau beoordeelt of een professionele curator, beschermingsbewindvoerder of mentor voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Denk aan een passende opleiding en bijscholing, de financiële situatie van de onderneming en een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). De zogenoemde CBM-uitvoerders – er zijn er momenteel 2.088 in Nederland – dienen daarvoor bij hun start een toelatingsverzoek in en daarna jaarlijks een handhavingsverzoek. Een klein aantal van hen doet dat sinds oktober 2023 via een beveiligd webportaal.

‘Dit is een enorme efficiencyslag voor zowel de CBM-uitvoerders als voor het Landelijk Kwaliteitsbureau’, legt Tjerk uit. ‘Na inloggen met eHerkenning vullen CBM-uitvoerders in het portaal digitale formulieren in en kunnen ze bijlagen uploaden. Verder kunnen ze ons via het portaal vragen stellen of een bericht sturen. En ze hebben overzicht in de status van hun verzoeken en de voor hun kantoor geregistreerde medewerkers. Ook daarvoor dienen ze namelijk zulke verzoeken in. Het webportaal werkt veel sneller en gemakkelijker dan via de mail, zoals het tot nu toe ging. Het is een stap vooruit in serviceniveau.’

In de loop van 2024 kunnen alle CBM-uitvoerders hun toelatings- en handhavingsverzoeken via het webportaal indienen. Tjerk: ‘De deelnemers die getest hebben, zijn enthousiast over het eenvoudige gebruik en de overzichtelijkheid van het webportaal. Ik krijg er nauwelijks vragen over. Dat is een goed teken. De Toezicht-collega’s bij de rechtbanken profiteren ook van deze digitale dienstverlening door de directe koppeling met ons eigen systeem. Zij zien direct of een kantoormedewerker bekend is bij ons en CBM-taken mag uitvoeren. Daarnaast helpen deze gegevens de rechters om toezicht te houden op het werk van de CBM-uitvoerders. Zo bewaken we dat kwetsbare mensen kwalitatief goede hulp en bescherming krijgen.’

Lees andere verhalen

Data worden toegankelijk voor rechtbanken, door Milou

‘Als IT-trainee business intelligence bij de Rechtspraak zet ik data om in waardevolle visuele informatie. Zo heb ik meegewerkt aan een dashboard voor juridisch medewerkers en rechters van alle rechtbanken. Ik leer snel en veel, met hulp van mijn collega’s en training en opleiding. De Rechtspraak is een fijne organisatie om voor te werken. Het gaat er om mensen, je wordt gewaardeerd.’