‘Data als basis voor goede gesprekken met curatoren en bewindvoerders’

Vandaag aan het woord: Piet, Rechter

Data, een woord dat je steeds vaker hoort. We werken er dan ook iedere dag mee. Het gaat daarbij vooral om administratieve gegevens voor het plannen en afwikkelen van zaken, digitale dossierstukken en (concept)uitspraken. Zonder deze data is er geen rechtszaak. Tegelijkertijd is data voor velen nog onbekend, terwijl de ontwikkelingen razendsnel gaan. Daarom werkten we dit jaar aan bewustwording met onder andere blogs op ons intranet, een symposium over de invloed van data op de rechtsstatelijkheid en een webinar over Artificial Intelligence (AI).

Daarnaast zijn we op allerlei terreinen ook actief aan de slag met data. Bijvoorbeeld met data leveren aan andere belanghebbenden. Dankzij de zogenoemde wettelijke vertegenwoordingsrelaties (WVR)-dienst kan de Belastingdienst sinds 2022 controleren of een professioneel bewindvoerder de wettelijk vertegenwoordiger is van een persoon. Het afgelopen jaar zijn daar curatoren en particuliere bewindvoerders bij aangesloten en ook meer overheidsorganisaties. Zo hebben onze data ook waarde voor ketenpartners en voor burgers die niet digitaal kunnen meekomen of niet zelf mogen handelen.

Daarnaast proberen we om onze data zo te benutten dat ze helpen om het werk beter te doen. Piet die als rechter toezicht houdt op het werk van curatoren vertelt hoe het dashboard ‘Slim Toezicht’ hem daarbij helpt. ‘Toezicht houden is een forse taak. Elk jaar zijn er duizenden dossiers te beoordelen. Het dashboard geeft mij snel overzicht en informatie over belangrijke punten die iets zeggen over hoe de curator presteert, ook in vergelijking met andere  curatoren. Bijvoorbeeld: hoe lang doet de curator erover om een faillissement af te wikkelen? Dat is niet bedoeld om de curator daarop af te rekenen, maar om het inhoudelijke gesprek aan te gaan over het waarom. In plaats van zelf Excel-overzichten te maken met informatie uit verschillende systemen, geeft het dashboard mij die informatie met 1 druk op de knop. Als de curator mij vertelt dat de langere duur komt doordat deze meer geld heeft kunnen uitkeren aan schuldeisers, dan kan ik dat meteen zien. Zo helpen we curatoren om hun werk beter te doen. Met het uiteindelijke doel dat mensen niet langer dan nodig in onzekerheid blijven of op hun geld moeten wachten.’

Lees andere verhalen

Data worden toegankelijk voor rechtbanken, door Milou

‘Als IT-trainee business intelligence bij de Rechtspraak zet ik data om in waardevolle visuele informatie. Zo heb ik meegewerkt aan een dashboard voor juridisch medewerkers en rechters van alle rechtbanken. Ik leer snel en veel, met hulp van mijn collega’s en training en opleiding. De Rechtspraak is een fijne organisatie om voor te werken. Het gaat er om mensen, je wordt gewaardeerd.’