‘Belangrijk dat techniek en primair proces elkaar begrijpen’

Vandaag aan het woord: Patricia, teamleider administratie rechtbank Amsterdam

Bij digitaal werken denk je snel aan nieuwe digitale voorzieningen. Maar een groot deel van de tijd en het geld gaat naar het beheer van bestaande systemen. Sommige systemen bestaan al zo lang dat een grootscheepse renovatie nodig is om ze gereed te maken voor de toekomst. Zo is in de afgelopen jaren het meer dan 30 jaar oude primaire processysteem voor handels-, familie- en jeugdzaken, kort gedingen en insolventies flink gemoderniseerd. In 2023 gingen de rechtbanken één voor één over op het nieuwe Civiel. Patricia, teamleider administratie rechtbank Amsterdam, was met haar collega’s de eerste. ‘Het oude Civiel was ons vertrouwd, een stabiele basis. Die basis wilden we graag behouden. Het was dan ook waardevol dat we de bouwers op de werkvloer konden laten zien waar we in de praktijk mee te maken hebben. En andersom. Zo hebben we er samen voor gezorgd dat het systeem ons werk ondersteunt. Ook al is het wennen, alle collega’s zien de voordelen van het nieuwe Civiel. Het is bijvoorbeeld veel overzichtelijker. En door de moderne techniek hebben nieuwe medewerkers het systeem veel sneller onder de knie. Maar het belangrijkste is dat Civiel kan communiceren met het digitale dossier. Nu kunnen we verder bouwen aan digitaal werken.’

Lees andere verhalen

Een soepel lopend strafrechtsysteem, door Emerence

‘Mijn team ontwikkelt het toekomstige strafrechtsysteem. Dat helpt het strafrechtproces straks sneller te verlopen en maakt het digitaal toegankelijker. Als trainee test automation engineer ben ik al meteen onderdeel van een vast team. Het is veel leren en samen ontdekken. Spannend, uitdagend én betekenisvol.’