Bart – Ontwerper

‘We staan écht in contact met de rechters, gerechtsjuristen en administratiefmedewerkers waar onze software voor bedoeld is.’

Astrid – Businessarchitect

‘Een verbinder zijn tussen de klant en de organisatie en de techniek, om zo aan een samenhangend geheel te werken.’