Vacature Rechtspraak

Bestuurder bij de rechtbank Overijssel

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk.De Rechtspraak zorgt voor integere,tijdige en effectieve beslechting van geschillen en berechting van strafbare feiten door onafhankelijke rechters.De Rechtspraak draagt bij aan de instandhouding van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in het recht.
Rechtbank Overijssel: locatie Zwolle | Schuurmanstraat 2

WO
32 tot en met 36 uur
Vast
€ 6.827,38 – € 9.293,94

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt de Rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht. De Rechtspraak staat daarmee in dienst van de samenleving. Een samenleving waarin iedereen vertrouwen stelt, omdat duidelijk is wat de spelregels zijn en omdat die regels voor iedereen gelden; een samenleving waar niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste.

Wie zijn wij?

Rechtbank Overijssel

De rechtbank Overijssel is een van de elf rechtbanken in Nederland, met locaties in Zwolle, Almelo en Enschede. Jaarlijks behandelen 115 rechters ongeveer 93.000 rechtszaken.
Zij worden daarbij ondersteund door gerechtsjuristen, bode-beveiligers en medewerkers van de administraties en bedrijfsvoering. Bij de rechtbank Overijssel werken ruim 500 mensen, onderverdeeld in de teams bestuursrecht, strafrecht, familie- en jeugdrecht, handel en kanton, toezicht en de afdeling bedrijfsvoering. De rechtbank is een van de vier rechtbanken van Nederland die ook strafzaken van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket behandelt.

Innovatie

Kenmerkend voor de rechtbank Overijssel is dat ideeën voor vernieuwende projecten de ruimte krijgen. Daarin is de rode draad: de burger staat centraal in toegankelijke, oplossingsgerichte rechtspraak. De digitaliseringsmogelijkheden vormen een voortdurende bron van vernieuwing.

Tijdige rechtspraak

We beseffen heel goed dat lange wachttijden en onduidelijkheid over de procedure leiden tot stress en onzekerheid bij rechtzoekenden en afbreuk doen aan het vertrouwen in de rechtspraak. Tijdige en voorspelbare rechtspraak is van groot belang.

Belangrijke uitdagingen de komende jaren

  • Digitalisering: digitalisering is nodig om onze doelen te bereiken. We willen daarin niet alleen de landelijke ontwikkelingen volgen, maar waar het kan ook voorop lopen.
  • Beveiliging en veiligheid: als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen is beveiliging en veiligheid een steeds belangrijker thema.
  • Huisvesting: er speelt veel op het gebied van huisvesting. Zo wordt in Almelo de komende jaren een nieuw gerechtsgebouw gebouwd.
  • Personeel: onze collega’s binden en boeien en nieuwe collega’s werven en selecteren vraagt ook in de komende jaren een voortdurende inspanning.

Het gerechtsbestuur

Het bestuur is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de algemene leiding, de organisatie en de bedrijfsvoering van de rechtbank Overijssel. Tot zijn wettelijke taak behoort het bevorderen van de juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing.  Speerpunten daarbij zijn kwalitatief goed, zorgvuldig, tijdig, begrijpelijk, toegankelijk en maatschappelijk effectief. Het gerechtsbestuur faciliteert het rechterlijke werk, zorgt dat de organisatie op orde is en zorgt voor een goede werksfeer en een veilig werkklimaat waarin inclusiviteit en diversiteit vanzelfsprekend zijn. Daarnaast levert het gerechtsbestuur een bijdrage aan de ontwikkeling van de Rechtspraak in Nederland.

De rechtbank Overijssel is een zelfstandige organisatie en vormt samen met de andere gerechten de Nederlandse Rechtspraak. Vanuit die gedachte zoek je de samenwerking met andere gerechten, andere rechtbankbestuurders, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten. Je zoekt de samenwerking met ketenpartners vanuit onze eigen onafhankelijke positie.

Het gerechtsbestuur bestaat uit een voorzitter, een rechterlijk bestuurslid en een niet-rechterlijk bestuurslid. De rechtbank Overijssel is op zoek naar een nieuw niet-rechterlijk bestuurslid.

Wie ben jij?

Positie niet-rechterlijk bestuurslid

Als bestuurder ben jij doordrongen van de rol en positie van de rechtspraak in onze democratische rechtsstaat en begrijp je de (juridische en maatschappelijke) context waarin wij werken. Samen met de andere bestuursleden en de afdeling bedrijfsvoering faciliteer jij het rechterlijk werk zo goed mogelijk.

Je kijkt met een frisse blik naar de uitdagingen van de rechtbank. Je houdt je collega’s een spiegel voor en zet een meer bedrijfsmatig perspectief naast het juridisch inhoudelijk perspectief. Omdat je handelt vanuit de waarden van de rechtspraak en de dialoog met medewerkers voert met lef en humor, ben je in staat de gehele organisatie bij de ambities van de rechtbank te betrekken.

Door je interesse in de Rechtspraak en haar medewerkers sla je de brug tussen harde bedrijfsmatige onderwerpen en de mensen in de organisatie. Je hebt gevoel voor de publieke organisatie die zich bezighoudt met de rechtspleging. Je nodigt op die wijze ook anderen uit om op een andere manier naar efficiëntie, innovatie en procesoptimalisatie te kijken.

Je vindt het fijn om te werken in de informele sfeer in onze rechtbank. Ons gerechtsbestuur is bereikbaar en transparant. Je investeert in je zichtbaarheid, zowel binnen als buiten de rechtbank.  

De rechtbank is een organisatie van professionals. Er zijn hoge maatschappelijke verwachtingen op het gebied van kwaliteit en productie, aan de andere kant zijn de middelen beperkt. Je hebt in eerdere functies ook te maken gehad met vergelijkbare spanningsvelden en weet de juiste balans te bewaken.

Veranderen gaat niet altijd even snel, maar je laat je daardoor niet uit het veld slaan. Je bent je bewust van het rechterlijk domein, maar laat je daar niet bij voorbaat door afremmen. Waar nodig geef je tegengas en stel je kwesties ter discussie. Als de situatie daarom vraagt pak je door, ook als het moeilijk is.

Gevraagde ervaring:

Het bestuurslid:

•            heeft relevante ervaring met het besturen van een organisatie, of wil doorgroeien naar een dergelijke functie;

•            beschikt over aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en leidinggeven;

•            heeft aantoonbare kennis van ICT-vraagstukken;

•            kan de verbinding leggen tussen de landelijke ontwikkelingen en de lokale belangen;

•            heeft (bij voorkeur) ervaring met (ver)nieuwbouwprojecten, beveiliging en veiligheid.

Wat ga je doen?

Je beheert de portefeuille bedrijfsvoering. Je hebt expertise in het optimaliseren van organisaties als het gaat om een efficiënte bedrijfsvoering. Je levert een actieve bijdrage aan het landelijke strategische bedrijfsvoeringsoverleg met je collega niet-rechterlijke bestuursleden uit andere gerechten en neemt deel aan relevante landelijke projecten die je portefeuille raken. Naast de bestuurlijke taken heeft de functie ook een tactisch-operationeel karakter. Je bent voor de inhoudelijk deskundigen beschikbaar als bestuurlijk gesprekspartner.

Kortom, je bent een mensgerichte en integere bestuurder en je wilt je kennis en ervaring enthousiast inzetten voor de versterking van de rechtbank Overijssel.

Wat mag je van de Rechtspraak als werkgever verwachten?

De Rechtspraak is een unieke werkgever. Letterlijk, want er is er maar één van. We willen een werkgever zijn waar iedereen zich thuis voelt. We willen dat onze medewerkers zich goed voelen op hun werk. Gerespecteerd, gewaardeerd en passend bij de functie. Ook vinden we een goed werkklimaat en plezier in je werk erg belangrijk. Het werk is daarom op alle terreinen interessant, want iedereen die hier werkt draagt bij aan efficiënte rechtspraak van hoge kwaliteit: of je nu bode, rechter, administratieve kracht of communicatie adviseur bent.

Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Rijk.

  • De benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit voor een periode van 6 jaar.
  • Het salaris bedraagt minimaal. € 6.827,38,- en maximaal € 9.293,94,- bruto per maand (niveau 16) op basis van een 36-urige aanstelling.
  • Je hebt recht op een onkostenvergoeding van momenteel € 2.368 per jaar.

Ben je geïnteresseerd?

Voor meer informatie over de lokale bijzonderheden kun je contact opnemen met de heer mr. Fred van der Winkel, president van de rechtbank Overijssel, op telefoonnummer 088-361 55 55 of via de e-mail
gerechtsbestuur.rb-ove@rechtspraak.nl.

Meer informatie over de functie vind je in het landelijk functieprofiel. Dit competentieprofiel kun je opvragen via md.rvdr@rechtspraak.nl.

Voor informatie over de procedure en de Visie op leiderschap binnen de Rechtspraak kun je contact opnemen mevrouw Jannette Koppenjan, MD adviseur, op 06-11006396 of via de e-mail md.rvdr@rechtspraak.nl.

De gesprekken met de OR-commissie vinden plaats op 6 juni 2024 en met de vertrouwenscommissie op
10 juni 2024.

Je kunt je sollicitatie tot en met uiterlijk 29 mei 2024 per e-mail richten aan de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de heer mr. Henk Naves, via md.rvdr@rechtspraak.nl.

We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen bij indiensttreding. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken. We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.

Solliciteer direct

Benieuwd of deze vacature bij jou past?

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe vacatures?

Meld je aan voor de vacature-alert en ontvang de nieuwste vacatures via e-mail.

Solliciteer direct

Deel deze vacature

Benieuwd of een vacature bij jou past?

Blijf op de hoogte van nieuwe vacatures

Meld je aan voor de vacature-alert en ontvang de nieuwste vacatures via e-mail.

 Rechtbank Overijssel