Teamvoorzitter team megazaken

Vacature

Het gerechtshof Amsterdam is voor zijn afdeling strafrecht op zoek naar een:

Teamvoorzitter team megazaken

Over het gerechtshof Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam spreekt recht in hoger beroep in rechtszaken waarin eerder uitspraak is gedaan door de rechtbanken Noord-Holland en Amsterdam en waarin behoefte is aan een tweede rechterlijk oordeel over vaststelling van feiten en/of rechtstoepassing. De appelrechtspraak is binnen de rechtsstaat een onmisbare schakel: het hof biedt een herkansing, overziet het werk van de rechtbanken en ondersteunt en bevordert de rechtsvormende taak van de Hoge Raad. Rechtspraak in hoger beroep houdt bijna altijd collegiale besluitvorming in door drie raadsheren, met voortdurende aandacht voor rechtsbescherming, rechtseenheid en rechtsontwikkeling.

Het rechtsprekende deel van het hof is georganiseerd in twee afdelingen. De afdeling strafrecht bevat vier zittingsteams waarin commune zaken, verschillende specialismen, en zaakstypen, zoals fraude, jeugd en megazaken worden behandeld. De afdeling civiel en belasting bestaat uit drie teams: het handelsteam, waarin de specialistische rechtsgebieden in drie subteams zijn ondergebracht, het team belastingzaken en het team familie- en jeugdzaken.

Het hof Amsterdam biedt een inspirerende werkomgeving op een prachtige locatie aan het IJ.

Het team

De vacature betreft team II van de afdeling strafrecht, het team megazaken. De grote hoeveelheid megazaken die jaarlijks in het Hof Amsterdam op zitting staan, wordt voor het grootste deel in het team megazaken behandeld. Daarnaast behandelt dit team de mensenhandel-zaken. Het betreft vaak langdurige, geruchtmakende zaken die veel vragen van de mensen die in de betreffende zaak met elkaar samenwerken en onder grote druk werken.

De functie teamvoorzitter

Als teamvoorzitter geeft u leiding aan een team dat bestaat uit 14 (senior-) raadsheren en 5 senior gerechtsjuristen en maakt u deel uit van het afdelings-MT strafrecht dat verantwoordelijk is voor de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van de afdeling. U behartigt de belangen van het team waaraan u leidinggeeft en die van de afdeling als geheel. U draagt zorg voor goed werkgeverschap en u stuurt op kwaliteit en op resultaat. U bent verantwoordelijk voor de planning van de megazaken en onderhoudt daarover contact met de diverse ketenpartners. Als ‘meewerkend voorman’ doet u ook zelf zaken.

De functie-eisen

U heeft ruime ervaring als rechter of als raadsheer, kent de dynamiek van grote (mega)zaken, en heeft aantoonbare affiniteit met leiding-geven. U heeft ervaring met of ten minste affiniteit met de planning en het roosteren van megazaken en de bijbehorende logistieke en media aspecten. 

U zorgt voor sociale samenhang in een team waarin afzonderlijke combinaties soms langdurig aan een zaak werken. U bevordert inhoudelijke afstemming en samenwerking tussen de combinaties en u heeft oog voor de individuele behoeften en het welzijn van elk van de leden ervan. U kunt goed luisteren, weet waar u heen wilt met het team en bent duidelijk in de communicatie. Verbindend vermogen, omgevingsbewustzijn, inschatten van anderen en overtuigingskracht zijn bij u goed ontwikkelde competenties.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u telefonisch contact opnemen met:

  • mr. W.F. Groos, rechterlijk bestuurslid, tel. 088 – 361 3604
  • mr. S.M. Milani, voorzitter afdeling strafrecht, tel. 06-24224993

Solliciteren

Indien u interesse heeft voor de functie van teamvoorzitter kunt tot en met 3 december 2023 uw sollicitatiebrief en curriculum vitae sturen naar de president van het gerechtshof Amsterdam, mw. mr. E. Greeve, via a.a.w.meijer@rechtspraak.nl

Een eerste gespreksronde (met de selectiecommissie) zal naar verwachting plaatsvinden op 13 december 2023.

De tweede gespreksronde (met de benoemingsadviescommissie(s)) zal naar verwachting plaatsvinden in week 51 van 2023.

Het gerechtshof Amsterdam verwelkomt graag collega’s van alle achtergronden en oriëntaties en bevordert een cultuur waar ieder zich elke dag gerespecteerd en gewaardeerd voelt.