Raadsheer Handelsrecht bij gerechtshof Den-Haag

Handelsrechter worden in het hof Den Haag: iets voor jou?

De handelszaken die het gerechtshof Den Haag behandelt zijn verdeeld over twee teams. In beide teams werken enthousiaste, betrokken raadsheren en enkele schrijfjuristen. Algemene handelszaken worden in beide teams behandeld. Team Handel I behandelt daarnaast zaken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid, intellectuele eigendom en huurrecht/vastgoed. In Team Handel worden zaken behandeld op het gebied van het arbeids- en pensioenrecht, ondernemingsrecht, vervoersrecht, insolventierecht, bank- en effectenrecht en verzekeringsrecht. In beide teams wordt (vooruitlopend op een digitale procesvoering in de toekomst) gewerkt met digitale dossiers.

Beide teams verwelkomen graag nieuwe rechterlijke collega’s met ruime ervaring in het handelsrecht.

 

Laagdrempelig beginnen

De kennismaking met het hof kan laagdrempelig zijn. We kunnen je in contact brengen met één van onze raadsheren om meer te horen over het werken in het hof. We organiseren ook graag een meeloopdag of -week voor je. Ook kan je – als je eigen gerecht daarmee instemt – een paar maanden gedetacheerd worden als raadsheer. Zo kan je zien of je het werken in het hof aantrekkelijk genoeg vindt om over te stappen. Je kan natuurlijk ook meteen naar een vaste plek solliciteren. Dan volgen gesprekken met enkele collega’s en weet je snel waar je aan toe bent.

 

Wat is er bijzonder aan het werken in het hof?

Je spreekt recht met zijn drieën. De samenwerking staat dan ook in het teken van collegiale afstemming, intensieve uitwisseling en onderlinge contacten. De discussie in raadkamer scherpt je eigen professionaliteit aan en verdiept die. De collegiale samenwerking en de mogelijkheid om van elkaar te leren, en dus jezelf te blijven ontwikkelen, zijn de meest genoemde redenen voor rechters om op een zeker moment de stap naar het hof te zetten. Ben je bang dat je het enkelvoudig zitten gaat missen? Dat hoeft niet. Bij het hof worden veel zaken geselecteerd voor een enkelvoudige mondelinge behandeling na aanbrengen. Collega’s die dat willen, doen dus ook enkelvoudig zittingen.

 

Hoe is de sfeer bij het hof?

Het hof is een kleine organisatie. De lijnen zijn kort en we doen niet moeilijk als het makkelijk kan. Als je rechters vraagt hoe de overstap naar het hof is bevallen, hoor je steeds dat de informele en prettige sfeer bij het hof zo opvalt.

 

Klopt het dat je wel wat ouder moet zijn voor het hof? En kan je na een paar jaar weer naar de rechtbank terugkeren?

In het hof werken collega’s van alle leeftijden. Je kan solliciteren naar de functie van raadsheer als je 10 jaar als jurist hebt gewerkt en een ruime kennis van het handelsrecht hebt. Regelmatig komt het voor dat een raadsheer na een aantal jaren in het hof teruggaat naar een rechtbank. Je kan een overstap ook wel zien als een vorm van roulatie, verbreding en verdieping van de rechterlijke kennis en vaardigheden.

 

Ben je enthousiast geworden? Wil je meer weten?

Dat kan. Een simpel mailtje of telefoontje volstaat, aan Mathilde Voorwinden (teamvoorzitter Handel I, tel nr. 06 25 37 16 64, m.voorwinden@rechtspraak.nl), of Marieke Koek (president, 06 13 96 36 43, m.koek@rechtspraak.nl).

 

Direct solliciteren?

Ben je enthousiast? Stuur dan een sollicitatiebrief met cv sturen naar de president, Marieke Koek, hrm.hof-dh@rechtspraak.nl, onder vermelding van vacature raadsheer Handel. Daarbij word je verzocht twee referenten op te geven.