Raadsheren civielrecht, familie en handel, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Ben je een ervaren en bevlogen rechter of raadsheer met ruime kennis van het familie- en/of handelsrecht en hou je van diepgang in jouw werk? Lijkt het je leuk om samen met collega-raadsheren recht te spreken en ben je misschien toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is dit jouw kans! Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is voor zijn afdeling civiel recht op zoek naar

raadsheren civielrecht, familie en handel, meerdere vacatures, voor zowel de locatie Arnhem als de locatie Leeuwarden

Het gerechtshof

Jaarlijks behandelt en beslist het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in ruim 25.000 hoger beroepszaken van vier rechtbanken uit zeven provincies en de regio Gooi- en Vechtstreek. Collegiale besluitvorming door drie raadsheren met oog voor de menselijke maat en de ontwikkelingen in de samenleving. Bij ons hof werken ongeveer 525 collega’s, onder wie 160 raadsheren. We zijn één hof met kantoorlocaties in Arnhem en Leeuwarden en zittingslocaties in Arnhem, Leeuwarden en Zwolle.

Samen werken wij op hoog niveau aan het bereiken van onze doelstelling: goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak in hoger beroep. Binnen onze hechte teams werken we hard en voelen we ons verantwoordelijk voor ons werk. Een plezierige werkomgeving vinden we heel belangrijk. De sfeer is informeel en collegiaal. We streven naar een hof met een diversiteit aan achtergronden, oriëntaties en kennis. Nieuwe collega’s die daaraan bijdragen nodigen we van harte uit om te solliciteren!

De afdeling civiel recht  

In de afdeling civiel recht worden handelszaken en familiezaken behandeld. In Leeuwarden heeft de afdeling civiel recht twee juridische teams en een team administratie, in Arnhem drie juridische teams en een team administratie. Een juridisch team bestaat uit een teamvoorzitter, raadsheren en juridisch medewerkers. De sfeer is informeel en collegiaal.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar rechters die enthousiast zijn om als raadsheer ingezet te gaan worden. Je hebt kennis in de volle breedte van het familie- dan wel het handelsrecht en daarbinnen over diepgaande kennis in tenminste één relevant aandachtsgebied. Je bent gericht op samenwerking en jouw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en oordeelsvorming zijn van hoog niveau. Ook vind je het leuk om jouw specifieke kennis of deskundigheid over te dragen aan collega’s. Wij verwachten van alle medewerkers dat zij feedback geven en ontvangen op effectieve wijze en dat je een verbindende factor bent tussen onze medewerkers in Leeuwarden en Arnhem over alle geledingen heen.

Meer informatie kun je vinden in het landelijk profiel van raadsheer. Dit is te vinden op www.rechtspraak.nl  

Rechtspositie

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de WRRA. Het salaris bedraagt minimaal € 8.599,36 en maximaal € 10.143,85 bij een 36-urige werkweek (salariscategorie 8), exclusief 16,3% IKB-budget. Binnen ons hof vinden we werken met digitale werkdossiers belangrijk. Om je hierbij optimaal te faciliteren krijg je de beschikking over uitstekende ICT hulpmiddelen. Voor de vacatures voor de locatie Arnhem geldt dat je standplaats Arnhem wordt; voor de vacatures voor de locatie Leeuwarden geldt dat je standplaats Leeuwarden wordt. Voor beide locaties geldt dat je gevraagd kunt worden incidenteel zittingen te doen op de andere locatie of op de zittingslocatie Zwolle. 

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met, Annelies Hillen 06-15467937 (vervangend teamvoorzitter handel) of Rebecca Prakke-Nieuwenhuizen, 06-46908304  (teamvoorzitter familie). Het is natuurlijk ook mogelijk om een oriënterend gesprek te plannen en/of een (digitaal) kopje koffie te drinken met Annelies, Rebecca en/of Jonneke Oosting (president).

Wil je meer weten over de procedure, dan kun je contact opnemen met onze HRM adviseurs, Esther Speklé (06-25762783).  

Interesse?

Ben je toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Reageer dan en stuur jouw sollicitatiebrief met CV naar solliciteren.gh.arnhem-leeuwarden@rechtspraak.nl t.a.v. mr. Z.J. (Jonneke) Oosting.