Moderne en toekomstgerichte bedrijfsvoering

De komende weken zullen we collega’s aan het woord laten over hun werk bij, voor of met IVO Rechtspraak. Hun overeenkomst: ze hebben allemaal ‘iets’ met de digitalisering van de Rechtspraak. Van productowner tot key-user, van administratief medewerker tot wettelijk vertegenwoordigers, ze vertellen allemaal hun eigen verhaal over hun bijdrage in het afgelopen jaar.

Vandaag is Phoebe aan het woord, manager Bedrijfsvoering en Organisatie.

“Een solide en flexibele ruggengraat voor IVO” – Phoebe

Processen als mens en organisatie, financiën en control, inkoop en communicatie, zorgen ervoor dat de IVO-organisatie soepel blijft lopen. In 2022 hebben we stappen gezet om die processen slimmer te organiseren, zodat ze beter passen bij de nieuwe, wendbare organisatie waar IVO naar op weg is.

De klant centraal

“We helpen de digitalisering van de Rechtspraak, als we IVO-collega’s helpen succesvol samen te werken en zorgen dat ze optimaal en met plezier kunnen werken. Onze bedrijfsvoering heeft daarvoor een moderniseringsslag nodig”, vertelt Phoebe (manager Bedrijfsvoering en Organisatie; B&O). “Daarbij is het belangrijk dat we nog beter onze klanten kennen en weten wat ze nodig hebben: de klant centraal. Het lijkt een inkoppertje, maar voor mij pas geslaagd als dit in ons DNA zit.”

Hybride werken

Onder andere hybride werken vraagt bijvoorbeeld om een andere manier van samenkomen. “We hebben antwoorden gezocht op allerlei vragen rondom dat thema. Denk aan hoe je op kantoor geconcentreerd kunt werken? Hoe kun je goed hybride vergaderen? En hoe past dit bij je nieuwe agile werkvormen? Met hulpmiddelen hebbe we teams ondersteund om te experimenteren met de nieuwe samenwerkingsvormen en daarin vaardiger worden. De resultaten gebruiken we voor de eerste aanpassingen in het pand, bijvoorbeeld werkplekken voor kleine teams en geluidsdemping.”

Het leren is ook in de praktijk gebracht bij het portfolioproces, een nieuwe manier om de grote hoeveelheid activiteiten te prioriteren die IVO gevraagd wordt te realiseren. “Door een soepele en professionele werkwijze rondom budgetten, organisatieontwikkeling, meten van klantbeleving, inkoop en contracten, helpen we IVO waarde te leveren voor de gerechten, de burger en de ketenpartners. In 2023 gaan we met al die onderdelen verder. Een dynamische IT-organisatie ontwikkelt namelijk continue en bevlogen B&O medewerkers professionaliseren hiervoor mee.”

Wil jij ook bijdragen aan de digitalisering van de Rechtspraak? We hebben verschillende vacatures openstaan. Je vindt ze hier.

Lees andere verhalen

Sytske – juridisch adviseur

Ik wil mensen helpen, daarom ben ik rechten gaan studeren. Toen ik daarmee begon, dacht ik dat ik advocaat zou worden; inmiddels heb ik gemerkt dat je vanuit de Rechtspraak ook heel veel voor mensen kunt betekenen.

Timo Poppema – gerechtsauditeur

De Centrale Raad van Beroep in Utrecht oordeelt in hoger beroep over zaken over studiefinanciering, sociale zekerheidsrecht of ambtenarenrecht. Timo Poppema is gerechtsauditeur en bereidt hoger beroepszaken voor.