Timo Poppema – gerechtsauditeur

De Centrale Raad van Beroep in Utrecht oordeelt in hoger beroep over zaken over studiefinanciering, sociale zekerheidsrecht of ambtenarenrecht. Timo Poppema is gerechtsauditeur en bereidt hoger beroepszaken voor.

Wat doet een gerechtsauditeur?

Een gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep houdt zich in de eerste plaats bezig met de voorbereiding van hoger beroepszaken. Bij de voorbereiding wordt de in een (complexe) zaak spelende rechtsvraag aan een juridische analyse onderworpen. De gerechtsauditeur doet van die analyse verslag in een zogenaamde instructie, vaak ondersteund met nadere stukken zoals relevante rechtspraak en wetsgeschiedenis. Verder treedt de gerechtsauditeur in de raadkamer op als gesprekspartner van de rechters, is betrokken bij het schrijven van conceptuitspraken en is, als ervaren jurist, vraagbaak voor andere collega’s.

Wat maakt je werk leuk/interessant?

Op dit moment werk ik als gerechtsauditeur binnen de werkstroom bijstand. Bijstandszaken zijn heel divers. Er zijn veel verschillende onderwerpen en dat houdt het juridisch-inhoudelijke werk afwisselend, ondanks dat het bijstandsrecht binnen het algemene bestuursrecht een niche betreft. Verder speelt het (gemeentelijk) beleid meer dan eens een relevante rol en dat maakt het ook veelzijdig.

Ik vind het ook heel positief dat er verschillende mogelijkheden zijn om je te ontwikkelen. Het meest bekende voorbeeld is waarschijnlijk de SSR, het opleidingsinstituut binnen de rechtspraak, dat vele cursussen aanbiedt. Het bezoeken van symposia of congressen behoort ook tot de mogelijkheden.

Ten slotte is er naast het juridisch-inhoudelijk werk ook ruimte voor het oppakken van andere taken. Zo zijn er binnen de rechtspraak allerlei ontwikkelingen gaande, onder meer op het gebied van digitalisering en het ontsluiten van kennis. Hieraan lever ik met veel plezier een bijdrage.

Hoe ziet je dag eruit?

Een doorsnee dag begint voor het ochtendgloren. Aangekomen op kantoor begin ik het liefst aan de bestudering van een nieuw dossier, tenzij ik die dag een zitting ondersteun of ik nog een conceptuitspraak moet afronden. Het lezen en, zo nodig, beantwoorden van de mail heb ik dan al in de trein gedaan. De treinreis benut ik overigens ook graag voor het lezen van de wekelijkse juridische nieuwsbrief en verslagen van interne commissies. Gedurende de dag heb ik regelmatig contact met collega’s, voornamelijk van de juridische ondersteuning maar ook met rechters. Hierbij is natuurlijk ook ruimte voor informele zaken.

Heb je bijzondere momenten of een leuke/boeiende anekdote van je werk?

Hoewel ik inmiddels vele principiële hoger beroepszaken heb mogen voorbereiden waarin ik ook regelmatig de conceptuitspraak heb verzorgd – en waarover vanzelfsprekend het nodige te vertellen valt – is het meest bijzondere moment geweest de beëdiging door de president van de Centrale Raad van Beroep vanwege mijn benoeming tot gerechtsauditeur. En, in dat verband, de ontvangst van het Koninklijk Besluit. Dit was, na enkele jaren als gerechtsjurist te hebben gefungeerd, een mooie beloning voor mijn inzet. Ik beschouw het als een voorrecht om in de democratisch rechtsstaat Nederland onderdeel uit te maken van de rechterlijke macht.

Wat is voor jou een leuke collega?

Dat is een positief gestemde en energieke collega waarmee ik zowel formele als informele aangelegenheden kan uitwisselen.

Lees andere verhalen

Sytske – juridisch adviseur

Ik wil mensen helpen, daarom ben ik rechten gaan studeren. Toen ik daarmee begon, dacht ik dat ik advocaat zou worden; inmiddels heb ik gemerkt dat je vanuit de Rechtspraak ook heel veel voor mensen kunt betekenen.

Timo Poppema – gerechtsauditeur

De Centrale Raad van Beroep in Utrecht oordeelt in hoger beroep over zaken over studiefinanciering, sociale zekerheidsrecht of ambtenarenrecht. Timo Poppema is gerechtsauditeur en bereidt hoger beroepszaken voor.