Bo van Pul – appointeerder

De Verkeerstoren is een samenwerking tussen de rechtbank en het Openbaar Ministerie (OM). Dat betekent dat Bo samen met haar collega’s alle ingewikkeldere strafzaken, die bij een Meervoudige Kamer worden behandeld, bij de juiste rechters inplant en ervoor zorgt dat er voldoende tijd is voor de zaken op zitting.

Wat doe je binnen de Rechtspraak?

‘Ik ben senior juridisch medewerker bij de Verkeerstoren (VT), ook wel bekend als ‘appointeerder’. De Verkeerstoren zorgt dat zaken die het OM wil laten berechten worden ingepland op het zittingsrooster van de rechtbank. Maar ook dat er voldoende tijd wordt ingeruimd de om de zaak te kunnen behandelen. Om dat goed te doen bekijk ik voor de zitting de inhoud van het dossier en check of aan alle eisen is voldaan om de zaak inhoudelijk te kunnen behandelen. Is dat het geval? Dan ga ik verder met de planning van de zittingsdag. Zijn er bijvoorbeeld meerdere verdachten en advocaten? Wil het slachtoffer gebruik maken van het spreekrecht? Of wil de advocaat camerabeelden laten zien? Maar wij houden ook in de gaten of de rechters en griffier wel genoeg voorbereidingstijd hebben voor de zaak. Je ziet mij niet in een toga in de zittingszaal, maar ik doe er alles aan om de strafzaak zo goed mogelijk te laten verlopen.’

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

‘Samen met mijn collega’s maak ik voor elke zitting een appointeringsvoorstel voor de rechters en griffier. Ik bestudeer de dossiers en controleer of het compleet is en klaar om behandeld te worden. Ik geef daarbij aan hoeveel tijd ik verwacht dat er nodig is. Hiervoor houd je rekening met allerlei omstandigheden. Is er een verzoek voor verder onderzoek bij de advocaat of de officier van justitie? Of woont de verdachte in het buitenland ? Daarnaast behandel je ook de verzoeken die de hele dag door bij de VT binnenkomen, en die vaak vragen om een snelle reactie. Dat kan een echte uitdaging zijn. Zo moet een verdachte soms binnen 48 uur voor de rechter verschijnen. Samen met alle partijen puzzel ik dan om een moment in alle (drukke!) agenda’s te vinden.’

Hoe ben je bij de Rechtspraak terecht gekomen?

‘Vanaf mijn studietijd werkte ik bij het OM. Ik heb altijd interesse gehad in ‘de andere kant’ van het strafrecht. Toen ik de vacature bij de Verkeerstoren zag heb ik meteen gereageerd. Wat ik zo leuk vind is dat je bij de Verkeerstoren zowel voor het OM als de rechtbank werkt, je zit er tussenin. Uiteindelijk hebben we namelijk hetzelfde doel: strafzaken zo snel mogelijk op zitting plannen. Bij het OM had ik een coördinerende functie en die skills heb ik op de Verkeerstoren zeker nodig!’

Beschrijf de ideale collega

‘De ideale collega is iemand die goed kan schakelen en weet door te pakken! Het is belangrijk dat je samen met de collega’s voor het gezamenlijke doel wil gaan en dit ook voor ogen houdt. Je moet stevig in je schoenen staan om af en toe collega’s van het OM, maar ook van de rechtbank aan te spreken. Bij de VT ondersteunen we elkaar en springen we bij als dat nodig is. De collega’s voelen elkaar goed aan. Oh, en een flinke dosis humor vinden we heel belangrijk!’

Wat is het leukste aan jouw werk?

‘Geen dag is hetzelfde. Het is elke dag weer een verrassing welke verzoeken binnenkomen. Ik ga met een goed gevoel naar huis als we een mooi gevulde zitting hebben of als het gelukt is om last minute een zaak te plannen. Natuurlijk komt het ook wel eens voor dat een zaak, om welke reden dan ook, niet door kan gaan. Gelukkig heb ik dan leuke collega’s waarmee ik samen op zoek kan gaan naar een oplossing.’

Lees andere verhalen

Sytske – juridisch adviseur

Ik wil mensen helpen, daarom ben ik rechten gaan studeren. Toen ik daarmee begon, dacht ik dat ik advocaat zou worden; inmiddels heb ik gemerkt dat je vanuit de Rechtspraak ook heel veel voor mensen kunt betekenen.

Timo Poppema – gerechtsauditeur

De Centrale Raad van Beroep in Utrecht oordeelt in hoger beroep over zaken over studiefinanciering, sociale zekerheidsrecht of ambtenarenrecht. Timo Poppema is gerechtsauditeur en bereidt hoger beroepszaken voor.